Donateur worden

Graag brengen wij de Donateursbrief 2020 (pdf) onder uw aandacht. We hebben uw financiële steun hard nodig. In de brief geven wij uitleg waarom. Gaarne uw gift naar onze bankrekening IBAN: NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten, onder vermelding van ‘donatie 2020’, uw naam en adres. Bij voorbaat hartelijk dank!

Wanneer u bereid bent om op basis een gift te doneren kunt u met ons de ‘Overeenkomst Periodieke Gift in Geld’ afsluiten. Wij hebben de voordelen van zo’n overeenkomst hieronder voor u op een rijtje gezet.

U maakt over Aftrekbaar Inkomsten-
belasting
Het kost u feitelijk
€ 100,00 € 125,00 37,35% € 54,31
€ 100,00 € 125,00 49,50% € 38,13

De Stichting Utrechtse Bachcantatediensten dekt de kosten van elk cantateproject door opbrengsten van collectes, giften en van donateurs. Voor minimaal € 12,- per jaar bent u donateur van onze Stichting. Uw bijdrage zien wij graag tegemoet op onze bankrekening IBAN: NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten, onder vermelding van ‘donatie 2019’, uw naam en adres. U kunt ook een e-mail sturen aan bachcantates.utrecht@gmail.com waarin u aangeeft dat u donateur wilt worden. De inschrijving is geheel vrijblijvend.

Fiscale informatie ANBI
De Stichting Utrechtse Bachcantatediensten heeft sinds april 2009 de culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Door de verlenging van de Geef-wet mag u uw gift voor 125% aftrekken bij de fiscus wanneer u aan de drempel- en maximumwaarden voor giften voldoet. Met andere woorden: omdat de belastingdienst via een grotere aftrek meebetaalt kunt u fors meer doneren zonder dat u dat netto meer kost!

Als u bereid bent gedurende vijf jaar elk jaar een gift te doneren, kunt u een ‘Overeenkomst Periodieke Gift in Geld’ met ons sluiten, conform het door de belastingdienst is voorgesteld: document Belastingdienst (pdf). U komt dan ook zonder het overschrijden van een drempel in aanmerking voor belastingaftrek, zie: Belastingdienst (voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften). Stuur in dit geval de ondertekende concept-overeenkomsten naar de penningmeester: J.L. van Zanden, Kemal Ataturkstraat 96, 3573 PB Utrecht, en u ontvangt de ondertekende overeenkomst retour. Het RSIN/fiscaal nummer van de Stichting Utrechtse Bachcantatediensten is: 804177429.

Financiële verantwoording 2019
In de documenten, die u hieronder als pdf kunt downloaden, vindt u de Financiële verantwoording vanaf 2013 tot en met 2019 en het Beleidsplan met verslag van de Stichting Utrechtse Bachcantatediensten: