Donateur worden

Graag brengen wij de Donateursbrief oktober 2021 (pdf) onder uw aandacht waarin we ook een paar plannen toelichten voor het komende lustrumjaar.

We hebben uw financiële steun hard nodig. In de brief geven wij uitleg waarom. Gaarne uw gift naar onze bankrekening IBAN: NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten, onder vermelding van ‘donatie 2021’, uw naam en adres. Bij voorbaat hartelijk dank!

Wanneer u bereid bent om op meer structurele basis een gift te doneren kunt u met ons de ‘Overeenkomst Periodieke Gift in Geld‘ afsluiten, wat het voordeel heeft dat er geen drempel is voor het aftrekken van de belasting.

Deze giften mogen afgetrokken worden voor de inkomstenbelasting omdat de Stichting een ANBI is, en nog wel op cultureel gebied (waardoor 125% van de waarde van de gift in mindering gebracht mag worden, als een drempelwaarde overschreden wordt). Over de eerste schijf van de inkomstenbelasting (tarief 47%) betekent dit dat een gift van 100 euro de donateur slechts € 53,63 kost, over de tweede schijf (tarief 49,5%, aftrek 43%) is dit nog minder, namelijk € 46,25.

De Stichting Utrechtse Bachcantatediensten dekt de kosten van elk cantateproject door opbrengsten van collectes, giften en van donateurs. Voor minimaal € 12,- per jaar bent u donateur van onze Stichting. Uw bijdrage zien wij graag tegemoet op onze bankrekening IBAN: NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten, onder vermelding van ‘donatie 2021’, uw naam en adres. U kunt ook een e-mail sturen aan bachcantates.utrecht@gmail.com waarin u aangeeft dat u donateur wilt worden. De inschrijving is geheel vrijblijvend.

Fiscale informatie ANBI
De Stichting Utrechtse Bachcantatediensten heeft sinds april 2009 de culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Door de verlenging van de Geef-wet mag u uw gift voor 125% aftrekken bij de fiscus wanneer u aan de drempel- en maximumwaarden voor giften voldoet. Met andere woorden: omdat de belastingdienst via een grotere aftrek meebetaalt kunt u fors meer doneren zonder dat u dat netto meer kost!

Als u bereid bent gedurende vijf jaar elk jaar een gift te doneren, kunt u een ‘Overeenkomst Periodieke Gift in Geld’ met ons sluiten, conform het door de belastingdienst is voorgesteld: document Belastingdienst (pdf). U komt dan ook zonder het overschrijden van een drempel in aanmerking voor belastingaftrek, zie: Belastingdienst (voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften). Stuur in dit geval de ondertekende concept-overeenkomsten naar de penningmeester: J.L. van Zanden, Kemal Ataturkstraat 96, 3573 PB Utrecht, en u ontvangt de ondertekende overeenkomst retour.

Het RSIN/fiscaal-nummer van de Stichting Utrechtse Bachcantatediensten is: 804177429.

Financiële verantwoording 2020
In de documenten, die u hieronder als pdf kunt downloaden, vindt u de Financiële verantwoording vanaf 2013 tot en met 2020 en het Beleidsplan met verslag van de Stichting Utrechtse Bachcantatediensten: