Donateur worden

Voor donateurs

Graag brengen wij de Donateursbrief mei 2024 onder uw aandacht waarin we ook een paar plannen toelichten voor het lustrumjaar.

We hebben uw financiële steun hard nodig. In de brief geven wij uitleg waarom. Gaarne uw gift naar onze bankrekening IBAN: NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten, onder vermelding van ‘donatie 2023’, uw naam en adres. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze giften mogen afgetrokken worden voor de inkomstenbelasting omdat de Stichting een ANBI is, en nog wel op cultureel gebied (waardoor 125% van de waarde van de gift in mindering gebracht mag worden, als een drempelwaarde overschreden wordt). Voor de meeste inkomens betekent dit dat een gift van €100 de donateur €53 kost.

Fiscale informatie ANBI
De Stichting Utrechtse Bachcantatediensten heeft sinds april 2009 de culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Door de verlenging van de Geef-wet mag u uw gift voor 125% aftrekken bij de fiscus wanneer u aan de drempel- en maximumwaarden voor giften voldoet. Met andere woorden: omdat de belastingdienst via een grotere aftrek meebetaalt kunt u fors meer doneren zonder dat u dat netto meer kost!

Als u bereid bent voor ten minste vijf jaar elk jaar een gift te doneren, kunt u een ‘Overeenkomst Periodieke Gift in Geld’ met ons sluiten, conform het door de belastingdienst is voorgesteld: document Belastingdienst (pdf). U komt dan ook zonder het overschrijden van een drempel in aanmerking voor belastingaftrek, zie: Belastingdienst (voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften). Stuur in dit geval de ondertekende concept-overeenkomsten naar de penningmeester: J.L. van Zanden, Kemal Ataturkstraat 96, 3573 PB Utrecht, en u ontvangt de ondertekende overeenkomst retour. U kunt ook een legaat voor de Stichting Bachcantates Utrecht opnemen in uw testament, dat door een notaris moet worden opgesteld. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de penningmeester, email: penningmeester@bachcantates-utrecht.nl.

Het RSIN/fiscaal-nummer van de Stichting Utrechtse Bachcantatediensten is: 804177429.

Financiële verantwoording in het Jaarverslag 2023 en Beleidsplan 2023-2027
Hieronder kunt u beide documenten als pdf downloaden.