Meedoen

Meedoen, hoe gaat dat?

Cantate-uitvoeringen en uitzonderingen op het programma
Met name tijdens de coronaperiode is gebleken dat we door overheidsmaatregelen het programma nogal eens moesten wijzigen, maar ook andere redenen kunnen aanleiding geven om het programma aan te passen. Kijk voor de meest recente informatie bij de betreffende zondag op de pagina Programma Cantatezondagen of Repetities. Onder de gelinkte datum vindt u alle informatie over de uitvoering. Ook via onze maandelijkse nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Deelnemen aan koor
Iedereen mag meedoen is het devies. Geoefende instrumentalisten en zangers die vlot van blad kunnen zingen, zijn van harte

Kathedrale Koor Utrecht werkte mee aan een van de jubileumuitvoeringen in 2017.

welkom. Lidmaatschap kennen we niet, kledingvoorschriften of contributie evenmin. We houden geen audities. Wanneer u meedoet, verwachten wij van u dat u helpt bij de nodige werkzaamheden en royaal aan de collecte bijdraagt of donateur wordt. Wij hebben uw financiële steun hard nodig. De kosten van onze maandelijkse cantateuitvoeringen zijn hoog. Wij stellen een bijdrage van €12,50 zeer op prijs, of anders wat naar uw draagkracht mogelijk is. Het voortbestaan van onze cantateuitvoeringen is voor een groot deel van uw bijdragen afhankelijk.

Iedereen die graag zingt en muziek kan lezen, kan zo vaak meedoen in het koor als hij of zij wenst. U komt, goed voorbereid, naar de vrijdagavondrepetitie en u oefent gewoon mee. Goed voorbereid betekent, dat u de partij goed kent en zelfstandig kunt zingen. Zie hieronder voor het aanschaffen of downloaden van bladmuziek en het gebruik van midi-files bij het instuderen. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze koorcoördinator. Kijk bij Repetities voor informatie over het huidige programma en bij Repetitieschema en Repetitieadressen voor details over de logistiek.

Gastdirigent Wouter van Haaften tijdens jubileumcantate 2 april 2017.

Wie aan een cantate meedoet, verplicht zich op vrijdagavond (19:00 tot 22:00 uur) en op zondagmiddag (13:30 tot 15:30 uur) en zondagavond (18:30 tot ongeveer 20:30 uur) aan alle repetities voor die cantate deel te nemen. Ook wanneer een extra repetitie wordt ingelast. Wie vrijdag afwezig was, kan dus op zondag niet meezingen. In onze maandelijkse digitale nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van repetities, tijden en locaties en sturen we een link voor het downloaden van de bladmuziek. Verder vindt u hierin achtergrondinformatie over de cantate, de solisten en de dirigent. Inschrijven voor de Nieuwsbrief kunt u doen door uw naam en e-mailadres op te geven in de rechterkolom op deze website.

Bladmuziek en midi-files voor koordeelnemers
Vanaf september 2010 worden op de cantatezondagen alleen nog koorpartituren voor de komende twee of drie maanden te koop aangeboden in de Geertekerk. U kunt deze ook bij de vakhandel bestellen, houd wel rekening met levertijden. Kosten koorpartituren: tussen de € 2,- en € 4,-. Op deze website kunt u bij Bladmuziek koor de koorpartituur van de actuele Bachcantate gratis downloaden. Deze partituur is gebaseerd op de oude Bachausgabe en is rechtenvrij. Bij Bladmuziek koor vindt u ook een download naar de betreffende midi-files en instructies voor deelname.

Midi-files voor hulp bij het instuderen
Sinds januari 2013 bieden we bij elke cantate midi-files aan voor hulp bij het instuderen van de koorpartijen. Het zijn begeleidingsbestandjes per koorstem en zijn te vinden onder de knop Midi-files. Daar staan alle tot nu toe gemaakte bestanden. Ze worden als zip-bestand aangeboden. Link aanklikken, zip-bestand opslaan en vervolgens openen. Op de website van Cyberbass zijn inmiddels voor vrijwel alle cantates ook midi-files te vinden. Helaas zijn die van wisselende kwaliteit. Conrad Hoogenboom blijft ze voorlopig per cantate zelf maken en komen ze op deze website als download.

Nieuwsbrief
Via onze maandelijkse digitale Nieuwsbrief ontvangt u informatie over de komende cantate en instructies voor koor- en orkestdeelnemers. De Nieuwsbrief wordt rond de 18e van de maand verstuurd. U kunt zich inschrijven voor ontvangst van de Nieuwsbrief door het invullen van uw naam en e-mailadres. Koordeelnemers raden we aan ook het vakje Koor aan te vinken. Met name in een tijd waarin we onze werkwijze ineens moeten veranderen, bijvoorbeeld door de corona-maatregelen, sturen we koordeelnemers zo nodig een extra nieuwsbrief met instructies. Wanneer u zich weer wilt afmelden, kan dat heel gemakkelijk via een link in de nieuwsbrief zelf.

Meespelen in het orkest
Het orkest bestaat uit goed geschoolde en geoefende amateurs. Wilt u meespelen in het orkest, dan kunt u per e-mail contact opnemen met de orkestcoördinator. U krijgt tweemaal per seizoen de gelegenheid om voor een of meer cantates in te schrijven. De orkestcoördinator maakt op de inschrijvingen de definitieve indeling.

De repetitie voor het orkest op vrijdagavond begint om 19:00 uur en duurt tot ongeveer 22:00 uur (afhankelijk van de moeilijkheidsgraad kan de repetitie korter duren). Op zondagmiddag is de orkestrepetitie van 15:00 tot ongeveer 17:00 uur. De doorloop begint om 18:30 met aansluitend de uitvoering van 19:30 tot 20:30 uur. Wie is ingedeeld en toch verhinderd te komen, wordt verzocht dit zo spoedig mogelijk bij de orkestcoördinator te melden en in overleg zo mogelijk voor een vervanger te zorgen.

Koorbegeleidingen op aanvraag
Een paar keer per jaar verzorgt het orkest van de Bachcantates Utrecht koorbegeleidingen op aanvraag van andere koren. Voor meer informatie graag contact opnemen met onze voorzitter Peter Klusener via e-mail voorzitter@bachcantates-utrecht.nl.

De dirigent
Sinds 1 januari 2013 is Gerrit Maas vaste dirigent van koor en orkest van de Bachcantates Utrecht. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door een van onze invallers. Zie Programma Cantatezondagen en klik op de datum van de cantatezondag voor informatie over de cantate, dirigent en solisten.

Solisten
De Stichting biedt bij voorkeur aankomende en net afgestudeerde beroepszangers een podium om solistische ervaring op te doen. Uiteraard zijn ook ervaren zangers van harte welkom.