Bijwonen

Een uitvoering bijwonen

Cantateuitvoeringen en uitzonderingen op het programma
Met name tijdens de coronaperiode is gebleken dat we door overheidsmaatregelen het programma nogal eens moesten wijzigen, maar ook andere redenen kunnen aanleiding geven om het programma aan te passen. Kijk voor de meest recente informatie bij de betreffende zondag op de pagina Programma Cantatezondagen. Onder de gelinkte datum vindt u alle informatie over de betreffende uitvoering. Ook via onze maandelijkse nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

‘En het slotkoraal meezingen’
Al een traditie sinds 1967, elke eerste zondag van de maand kunt u, behalve in juli en augustus, om 19.30 uur luisteren naar een Bachcantate in de Geertekerk in Utrecht. De toegang is vrij, na afloop is er een collecte bij de uitgang. Wij hebben uw financiële steun hard nodig. De kosten van onze maandelijkse cantateuitvoeringen zijn hoog. Wij stellen een bijdrage van €12,50 zeer op prijs, of anders wat naar uw draagkracht mogelijk is. Na de uitvoering, om ongeveer 20:30 uur, is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie, thee of ander drankje. Bij Programma Cantatezondagen vindt u de cantates voor het lopende seizoen.

U wordt ook uitgenodigd het slotkoraal mee te zingen. Voor het begin van de uitvoering wordt het slotkoraal met het publiek vierstemmig ingestudeerd. Voor wie zich thuis alvast wil voorbereiden, bieden we bij elke cantate begeleidingsbestandjes aan. U vindt deze bestandjes op de pagina Midi-files. Dan volgt er een inleiding over tekst en muziek, waarna de cantate wordt uitgevoerd.

geertekerk2

Ook zijn er folders en affiches verkrijgbaar en kunt u bladmuziek voor het koor van de volgende cantate aanschaffen. Aangezien de Stichting Utrechtse Bachcantatediensten afhankelijk is van uw gulle gaven, is er een collecte bij de uitgang na afloop van de uitvoering. De Stichting Utrechtse Bachcantatediensten is sinds april 2009 een erkende ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor wie donateur wil worden, hebben wij de belastingvoordelen op een rijtje gezet.

Nieuwsbrief
Ongeveer twee weken voor elke cantate sturen wij een digitale Nieuwsbrief over de eerstvolgende cantate-uitvoering. Staat u nog niet in ons adressenbestand dan kunt u zich rechtsboven op deze website aanmelden met uw naam en e-mailadres. Afmelden gaat heel gemakkelijk via een klik op de link in de nieuwsbrief zelf.

Koor en orkest
Aan het koor mag een ieder meedoen die graag zingt en muziek kan lezen. Het orkest bestaat uit goed geschoolde en geoefende amateurs. Lees verder bij Meedoen. 

Een paar keer per jaar verzorgt het orkest van de Bachcantates Utrecht koorbegeleidingen op aanvraag van andere koren. Voor meer informatie graag contact opnemen met onze voorzitter Peter Klusener via e-mail voorzitter@bachcantates-utrecht.nl.

Dirigenten
Sinds 1 januari 2013 heeft Gerrit Maas de artistieke leiding als vaste dirigent van koor en orkest van de Bachcantates Utrecht. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door een van onze invallers. De dirigenten die in het verleden de Bachcantates hebben geleid zijn o.a. Wouter van Haaften, Bob Brouwer, Jaap Hillen, Jos van Veldhoven, Jos Vermunt, Marijke van Klaveren en Johan Rooze. Johan Rooze heeft op 2 december 2007 na ruim 12½ jaar afscheid heeft genomen. Zijn opvolger Gijs Leenaars was dirigent in de periode 2008 tot 2012.

Solisten
De solisten die optreden zijn in principe aankomend en net afgestudeerde beroepszangers. Bachcantates Utrecht biedt hen een podium om solistische ervaring op te doen.

Programmering
Voor de keuze van de uit te voeren cantates houden wij in principe het kerkelijk jaar aan. Soms wordt het programma uitgebreid met een extra koor- of orkestwerk of een solistisch werk, afhankelijk van de lengte van de cantate. Cantates die in de zomermaanden juli en augustus vallen (dan zijn er geen cantatediensten) worden af en toe toch geprogrammeerd, omdat ze anders nooit aan bod zouden komen.