Over ons


Al een traditie sinds 1967, de uitvoering van een Bachcantate in de Utrechtse Geertekerk op de eerste zondag van de maand. Behalve in juli en augustus organiseren wij 10 weekenden per jaar een Bachcantateproject.

Via onze digitale Nieuwsbrief en deze website houden we geïnteresseerden maandelijks op de hoogte van het komende programma. Bij Programma Cantatezondagen staat een lijst van de cantates die voor het lopende seizoen geprogrammeerd zijn. Het publiek wordt uitgenodigd het slotkoraal mee te zingen. Voor het begin van de uitvoering wordt het slotkoraal daarvoor vierstemmig ingestudeerd. Lees meer over Bijwonen.

Aan het koor mag een ieder meedoen die graag zingt en muziek kan lezen. Het orkest bestaat uit goed geschoolde en geoefende amateurs. Lees verder bij Meedoen.

De toegang voor publiek en deelnemers is vrij, na afloop is er een collecte bij de uitgang. De kosten van onze maandelijkse cantateuitvoeringen zijn hoog. Wij hebben de financiële steun van bezoekers, deelnemers en donateurs dan ook hard nodig. Bij Donateur worden leggen we uit hoe u ons kunt steunen. Op die pagina kunt u ook de documenten Financiële verantwoording en Beleidsplan als pdf’s downloaden.

Voor wie graag meer wil weten over onze activiteiten in de afgelopen jaren verwijzen wij graag naar het Archief. Daar vindt u onder andere een volledig overzicht van alle uitgevoerde cantates tot nu toe. Beeldmateriaal van jubileumjaren en diverse evenementen zijn te vinden bij Foto’s. Tot slot is op de pagina Video een aantal opnames van cantate-uitvoeringen te zien en te beluisteren. Met name in de corona-tijd hebben we graag gebruikgemaakt van livestream om zo toch ons publiek te kunnen bereiken.

Stichting Utrechtse Bachcantatediensten – KvK 41177334