Nieuwsbrief van 10 mei 2023

Inhoud
  • Donateursbrief 2023 met een terugblik op het afgelopen seizoen en de aankondiging van het Programma in 2023-2024.

Beste donateurs, luisteraars, koor- en orkestdeelnemers,

Via deze brief vragen we, zoals ieder jaar rond deze tijd, uw aandacht voor uw jaarlijkse donatie. Maar eerst blikken we kort terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar het volgende seizoen.

We kunnen met voldoening terugkijken op een succesvol lustrumjaar 2022. Hoogtepunten waren de uitvoering van BWV 103 in samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Shunske Sato, en de wereldpremière van het door Monique Krüs speciaal voor de BCU gecomponeerde ‘Utrecht Magnificat’ op 11 september. En dan was er nog als uitsmijter de masterclass van Ton Koopman op 4 februari 2023, waarbij onder zijn bezielende leiding het motet BWV 229 ‘Komm, Jesu, komm’ werd uitgevoerd.

In het najaar van 2023 staat er weer veel moois op het programma. Zowel in oktober als in november voeren we naast een cantate een compositie uit van een van Bachs zonen: in oktober is de beurt aan oudste zoon Wilhelm Friedemann, in november aan de jongste, Johann Christian. In december sluiten we het jaar af met de beroemde en geliefde cantate BWV 140 ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’.

Het komend jaar, 2024, is opnieuw een bijzonder verhaal. Het is dan 300 jaar geleden dat Bach zijn cyclus koraalcantates componeerde, en 500 jaar dat Luther – vaak een bron van inspiratie voor Bach – zijn liederen schreef. Daar wordt nationaal en internationaal aandacht aan besteed (zie de website Luther500/Bach300). De BCU doet een duit in het zakje door in 2024 zoveel mogelijk cantates uit deze cyclus uit te voeren. Omdat het kerkelijk jaar van 1724 anders verliep dan ons programma van tien cantate-uitvoeringen, en om voldoende verscheidenheid te garanderen (veel van de cantates uit deze cyclus hebben een cantus firmus van de sopranen), kunnen we Bachs programma niet zomaar kopiëren, maar we komen dichtbij.

Op het programma staan bekende cantates zoals BWV 65 ‘Sie werden aus Saba alle kommen’ en BWV 20 ‘O Ewigkeit, du Donnerwort’, maar ook de nooit eerder door de BCU uitgevoerde solocantate BWV 86 ‘Wahrlich, wahrlich, ich sage euch’ die we hopen te combineren met een masterclass over een motet. Zie ook Programma 2023-2024 op deze website.

Genoeg ambitieuze plannen dus, maar al die activiteiten brengen kosten met zich mee. De BCU is uiterst laagdrempelig zoals u weet. We vragen geen contributie of toegangsgeld, maar dat kan alleen dankzij ruimhartige steun van onze donateurs. We worden ook geconfronteerd met de stijging van kosten – huur van de Geertekerk, honoraria van de muzikale staf – waardoor we uw donatie hard nodig hebben. We vragen zelfs om, als het eventjes kan, met de inflatie van minstens zo’n 10 procent rekening te houden. Kortom, we verzoeken u nu om uw donatie voor 2023 over te maken naar NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten, onder vermelding van ‘donatie 2023’.

Donaties aan de BCU kunnen voor de inkomstenbelasting afgetrokken worden, waardoor de fiscus ‘meebetaalt’ aan uw gift. De BCU is een culturele ANBI, waardoor 125% van de gift opgevoerd kan worden. Voor de meeste mensen betekent dit dat een donatie van bijvoorbeeld €100 uiteindelijk netto maar €54 kost (zie de details op deze website bij Donateur worden).

Tot slot willen we u heel hartelijk bedanken voor de steun die u ons steeds weer geeft en zien we u graag weer bij een volgende Bachcantate in publiek, koor of orkest!

Met vriendelijke groet,
Jan Luiten van Zanden, penningmeester
Peter Klusener, voorzitter