Nieuwsbrief aan Donateurs van 2 mei 2024

Donateursbrief 2024

Beste mensen,

Zoals elk jaar mogen wij u met deze meibrief herinneren aan de donatie voor de Bachcantates Utrecht. Heeft u uw donatie voor 2024 al overgemaakt, dan danken we u daar hartelijk voor. Leest u echter wel verder, want in deze brief informeren we u ook over het komende seizoen.

We zien terug op een succesvol 2023, met onder meer een masterclass onder leiding van Ton Koopman, prachtige uitvoeringen van een breed palet aan Bachcantates en niet te vergeten enkele extra werken van componisten uit de Bachfamilie.

Maar we kijken met deze brief vooral naar het komend jaar. Het programma voor het seizoen 2024/2025 is op de website te vinden. Hier aandacht voor een speciaal project dat op de agenda staat rond het 300-jarig jubileum van de grote cyclus van koraalcantates die Bach in 1724/1725 componeerde. Wekelijks componeerde hij een nieuwe cantate die meteen die zondag werd uitgevoerd (maar liefst 40 in totaal). De cyclus werd afgesloten met de uitvoering van de (tweede editie van) de Johannes Passion. Daarbij liet Bach zich inspireren door de hervormer Maarten Luther, die exact 200 jaar daarvoor zijn liederen schreef en uitgaf.

We gaan aandacht besteden aan de vele verbindingen tussen Luther en Bach, samen met het project L500B300 (Luther 500 jaar, Bach 300 jaar), een initiatief van de Stichting Kerkmuziek Netwerk.

Concreet betekent dit dat we op 2 juni 2024 de feestelijke opening van het project vieren met de uitvoering van de cantate O Ewigkeit, du Donnerwort (BWV 20), waarmee Bach in Leipzig in 1724 de cyclus opende. De cantate wordt ingeleid door Lydia Vroegindeweij, een van de drijvend krachten achter het project L500B300. Verder is voor de maandelijkse uitvoering telkens gekozen voor een cantate die deel uitmaakt van deze cyclus. En op 6 april 2025 sluiten we in navolging van Bach de cyclus af met de uitvoering van de Johannes Passion (editie 1725).

Ambitieuze plannen, die geld kosten. Doordat de gemeentelijke subsidie, waar we in het verleden vaak op konden rekenen, dit jaar niet toegekend is, hebben we nog wel een financieel tekort. Mede dankzij de collecte en de QR-code mogen we absoluut niet klagen over uw bijdragen, maar de jaarlijkse donatie blijft een van de hoekstenen van onze begroting. Zie voor de details het Jaarverslag 2023.

We doen daarom opnieuw een beroep op u om gul te geven. De BCU is uiterst laagdrempelig zoals u weet, we vragen geen contributie of toegangsgeld, maar dat kan alleen dankzij ruimhartige steun van onze donateurs. U moet daarvoor zelf in actie komen, want in het verleden zijn er nooit met donateurs afspraken gemaakt over automatische afschrijvingen. Graag uw gulle gaven overmaken naar NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten, onder vermelding van ‘donatie 2024’.

Donaties aan de BCU kunnen voor de inkomstenbelasting afgetrokken worden, waardoor de fiscus ‘meebetaalt’ aan uw gift. De BCU is een culturele ANBI, waardoor 125% van de gift opgevoerd kan worden. Zie de details op onze website bij Donateur worden.

Tot slot willen we u heel hartelijk bedanken voor de steun die u ons steeds weer geeft en zien we u graag weer bij een volgende Bachcantate in publiek, koor of orkest!

Met vriendelijke groet,

Jan Luiten van Zanden, penningmeester
Peter Klusener, voorzitter