Bladmuziek koor


Cantateweekend 11 en 13 september 2020
Ondanks corona-maatregelen hopen we toch in aangepaste vorm cantate 69a ‘Lobe den Herrn, meine Seele’ uit te gaan voeren. Net als bij de juli-cantate werken we voorlopig per maand met inschrijving van koordeelnemers. Vooralsnog volgen we het gebruikelijke format d.w.z. vrijdagavond repeteren in Parnassos van 19.00 tot 22.00 uur en op zondag op de normale tijden in de Geertekerk. De corona-maatregelen houden voor de BCU in dat we bij deze cantate per stemgroep 8 zangers kunnen plaatsen op volgorde van binnenkomst bij de inschrijving. Van de zangers die geplaatst worden, verlangen we goede partijkennis omdat ook de repetitie op vrijdag aangepast zal verlopen, rekening houdend met algemeen geldende corona-veiligheidsvoorschriften. Voor meer informatie zie inhoud van de de nieuwsbrief dd 7 augustus hieronder.

Inschrijvingsformulier voor september en voor oktober 
De aanmelding voor koordeelnemers is nu geopend. In het formulier kan ingeschreven worden voor september, oktober of voor beide cantateweekenden. De respondenten krijgen zo spoedig mogelijk bericht of en voor welke cantate(s) ze geplaatst zijn. Link om aan te melden: Inschrijvingsformulier

Downloads voor septembercantate BWV 69a ‘Lobe den Herrn, meine Seele’:
– Koorpartituren: Openingskoor en Slotkoraal
Midi-files

Downloads voor oktobercantate BWV 148 ‘Bringet dem Herrn Ehre seines Namens’:
Koorpartituur
– Midi-files: volgt

Inhoud nieuwsbrief van 7 augustus 2020
Er kunnen, volgens de 1,5-meter norm, ongeveer 100 mensen in de Geertekerk. Normaal gesproken zijn dat er bij een uitvoering 180 tot zelfs 280, dus we moeten inkrimpen. Op dirigent en aantal solisten valt weinig in te krimpen, maar het orkest gaat terug naar een kleinere bezetting. Voor het koor geldt hetzelfde. Dit houdt in dat er niet meer dan 8 zangers per stemgroep mogelijk zijn (dit maximum wordt mede bepaald door wat er in Parnassos mogelijk is).

We willen dit zo eerlijk mogelijk verdelen, en dat kan door meteen afspraken te maken over de eerste twee cantates van het najaar (13 september en 4 oktober). We vragen zangers zich zo spoedig mogelijk op te geven voor de cantates waaraan ze mee willen doen met het formulier dat te vinden is op onze website bij Bladmuziek koor. We laten iedereen weten bij welke cantate(s) hij of zij is ingedeeld. Na de septembercantate zullen we de gang van zaken evalueren en kunnen er mogelijk nog aanpassingen volgen.

Spontaan naar de repetitie toe komen kan dus niet meer, helaas! Maar als je een uitnodiging hebt gekregen, verwachten we ook dat je komt – mocht dat niet lukken, laat dat dan weten aan de koorcoördinator, zodat we iemand van de reservelijst kunnen vragen.

Ook het vrijdagprogramma in Parnassos zal mogelijk aangepast worden. In de kleine zaaltjes waar stemgroepen met repetitoren oefenen, is geen goede ventilatie. En het is te hopen dat Parnassos in september inderdaad opengaat. We zijn op zoek naar alternatieven, maar het kan ook betekenen dat we het vrijdagprogramma moeten aanpassen. Daarover ontvangt iedere zanger tijdig bericht.
___________________
Masterclass met Johannette Zomer is verplaatst naar 10 april 2021
Vanwege corona-maatregelen werd de geplande masterclass van afgelopen voorjaar afgelast. Er is een ander cantate-weekend in het nieuwe seizoen gezocht om dit mooie project wel door te kunnen laten gaan. De planning is nu 10 april 2021.
___________________
Algemene informatie over bladmuziek voor koordeelnemers
Op de geheel vernieuwde website van Eduard van Hengel zijn volledige klavieruittreksels (met koorpartijen) van de Bachcantates gratis te downloaden. Deze uittreksels zijn gebaseerd op de oude Bachausgabe en zijn rechtenvrij. U kunt ze dus zonder problemen downloaden, printen en gebruiken. Op genoemde website, onder de knop Bachcantate-catalogus, vindt u de link naar documenten in pdf-formaat bij het betreffende BWV-nummer onder Downloads. Behalve de uittreksels worden op deze website nog veel meer interessante downloads aangeboden zoals de Nederlandse vertaling van de cantateteksten.

Midi-files
Op de website van Cyberbass zijn voor vrijwel alle cantates midi-files te vinden om te gebruiken als hulp bij het instuderen. Wanneer een cantate die wij uitvoeren nog niet is ingevuld, verzorgt Conrad Hoogenboom de midi-files. Wij geven u die dan als download bij Midi-files op deze website.

Maandelijkse digitale nieuwsbrief
U kunt zich in de rechterkolom op deze pagina inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin zullen we steeds een directe link maken naar de pdf van het klavieruittreksel en de midi-files van de betreffende cantate in die maand. Voor het openen van een pdf heeft u een Adobe Reader nodig, klik hier voor het downloaden van deze gratis software.