Bladmuziek koor


Beste Bachcantate koorzangers,
In de Nieuwsbrief van 3 mei informeerden we jullie dat de Bachcantate op 7 juni niet door kon gaan, althans niet op de gebruikelijke wijze. Inmiddels is duidelijk dat de maatregelen het toelaten om met 30 mensen een concert te organiseren. Daarom heeft het bestuur besloten om op 7 juni een digitale versie van een Bachcantate-uitvoering te presenteren, die we met maximaal 30 mensen op 5 juni in de Geertekerk gaan opnemen. Daartoe heeft onze organist, Wim Wijting, een alternatieve cantate uitgezocht: BWV 165 ‘O heilges Geist- und Wasserbad’, die geschreven is voor die specifieke zondag (Trinitatis) en die in kleine bezetting kan worden uitgevoerd. Het is een solistencantate en voor het instuderen van het slotkoraal zoeken we 16 zangers, 4 per stemsoort, die dan meteen het publiek vormen.

Oproep
Daarom de vraag aan jullie, koorleden die geregeld met ons meedoen: we zoeken koorzangers die aan dit project mee willen werken. Uiteraard zullen de maatregelen van afstand houden hierbij in acht genomen worden om de risico’s minimaal te laten zijn. Dit betekent het volgende:

  • zelfstandig je partij kunnen zingen, want we zitten met minimaal 1,5 m tussenruimte van elkaar
  • weinig repetitie, want alles gebeurt op die ene avond in de Geertekerk
  • uiteraard gezond zijn, jij zelf en/of huisgenoten hebben geen verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, buikklachten of verhoging (boven 38 °C)
  • je maakt geen deel uit van een risicogroep
  • op 5 juni ’s avonds ben je beschikbaar van 20:30 – 22:30 uur (voorlopige planning)

Wil je hier aan meewerken, geef je dan uiterlijk 28 mei op via het Inschrijfformulier. We realiseren ons dat lang niet iedereen hieraan mee kan of wil doen. Er is slechts plaats voor een beperkt aantal zangers. Bovendien zullen veel van jullie goede redenen hebben om nog niet samen te willen zingen; daar hebben we uiteraard alle begrip voor. We hopen dat het meebeleven van de uitzending op 7 juni dat goed zal maken. Het bestuur deelt op basis van de aanmeldingen en in overleg met Gerrit Maas de stemgroepen in. Hierover krijg je kort na 28 mei bericht.

Downloads
Koorpartituur van BWV 165 ‘O heilges Geist- und Wasserbad’. Helemaal onderaan is een pagina toegevoegd van het koraal dat door Gerrit is aangeleverd. Die versie wordt dus gezongen.
Midi-files van het slotkoraal. Bestand eerst downloaden, daarna openen. Het mapje omvat 4 midi-files.

Digitale collecte
Of je nu meedoet of niet, we gaan ervan uit dat iedereen wil helpen om dit project ook financieel mogelijk te maken. Het maken van de professionele opname, zodat iedereen kan meegenieten, betekent zelfs een extra kostenpost. Jouw bijdrage is van harte welkom op rekening NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten te Utrecht onder vermelding van ‘cantate 7 juni’.

Nadere informatie over de uitzending op 7 juni volgt later en zal natuurlijk ook via deze website beschikbaar zijn.

Namens het bestuur,
Peter Klusener
voorzitter

Masterclass op 6 juni met Johannette Zomer tot nader order VERPLAATST
Vanwege overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vervalt helaas ook deze geplande masterclass. Er zal een ander cantate-weekend in het nieuwe seizoen gezocht worden om dit mooie project wel door te kunnen laten gaan.

Algemene informatie over bladmuziek voor koordeelnemers
Op de geheel vernieuwde website van Eduard van Hengel zijn volledige klavieruittreksels (met koorpartijen) van de Bachcantates gratis te downloaden. Deze uittreksels zijn gebaseerd op de oude Bachausgabe en zijn rechtenvrij. U kunt ze dus zonder problemen downloaden, printen en gebruiken. Op genoemde website, onder de knop Bachcantate-catalogus, vindt u de link naar documenten in pdf-formaat bij het betreffende BWV-nummer onder Downloads. Behalve de uittreksels worden op deze website nog veel meer interessante downloads aangeboden zoals de Nederlandse vertaling van de cantateteksten.

Midi-files
Op de website van Cyberbass zijn voor vrijwel alle cantates midi-files te vinden om te gebruiken als hulp bij het instuderen. Wanneer een cantate die wij uitvoeren nog niet is ingevuld, verzorgt Conrad Hoogenboom de midi-files. Wij geven u die dan als download bij Midi-files op deze website.

Maandelijkse digitale nieuwsbrief
U kunt zich in de rechterkolom op deze pagina inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin zullen we steeds een directe link maken naar de pdf van het klavieruittreksel en de midi-files van de betreffende cantate in die maand. Voor het openen van een pdf heeft u een Adobe Reader nodig, klik hier voor het downloaden van deze gratis software.