Archief 1967 – heden

Programma van 1967 tot heden
Hieronder kunt u 2 pdf’s downloaden met alle uitgevoerde Bachcantates door de BCU van 1967 tot en met juni 2022.
• In de eerste pdf staan alle cantates op volgorde van BWV-nr (pdf).
• In de tweede pdf staan de cantates op volgorde van datum (pdf).

Op de pagina Programmahistorie staat een totaal overzicht van alle Bachcantates op volgorde van BWV-nummer met titel. In het overzicht is vermeld of/hoe vaak en wanneer de BCU deze cantates heeft uitgevoerd. Kijk bij Programma voor het laatste nieuws over het lopende programma met extra werken en afwijkende slotkoralen.

Jubileumjaar 2017
Het hele jaar 2017 stond in het teken van ons 50-jarig bestaan. Extra’s bij de reguliere cantates, een Bachdag met vele gastoptredens, de Leipzigreis en de afsluiting met de uitvoeringen van het Magnificat o.l.v. Johan Rooze. Wilt u het allemaal nog eens nalezen? Zie Jubileumjaar 2017.

De oprichting
De eerste Utrechtse Bachcantatedienst werd op 2 april 1967 georganiseerd door het USKO (Utrechts Studenten Koor en Orkest) en de toenmalige Universitaire Kapeldiensten. In 1976 is de Stichting Utrechtse Bachcantatediensten opgericht. De stichting is vrij van kerkelijke of andere bindingen en financieel afhankelijk van donateurs en de collectes. Sinds december 2016 voeren we de naam Bachcantates Utrecht (BCU).

Dirigenten
De dirigenten die in het verleden de Bachcantates hebben geleid zijn:
Wouter van Haaften: 1967-1969
Dries Clement: 1969-1970
Harreke de Roos: 1970-1971
Bob Brouwer: 1971-1976
Jos van Veldhoven: 1976-1984
Jos Vermunt: 1984-1991
Marijke van Klaveren: 1991-1996
Johan Rooze: 1996-2008
Gijs Leenaars: 2008-2013
Sinds 1 januari 2013 leidt Gerrit Maas als vaste dirigent de Bachcantates Utrecht.

Enkele historische affiches van de Bachcantates Utrecht

maart 1992 juni 1992 september 1992
ubcd_maart1992 ubcd_juni1992 ubcd_sept1992
januari 1995 februari 1995 april 1995
ubcd_jan1995 ubcd_april1995
november 1995 januari 1996 maart 1996
ubcd_nov1995 ubcd_januari1996 ubcd_maart1996
december 2008 feb-jun 2015 januari 2017
ubcd_dec2008

Uitnodiging voor de eerste cantates in 1967

Voor wie het leuk vindt om een historisch document te bekijken: de uitnodiging voor de eerste cantate op 2 april 1967. Klik op de afbeelding voor het openen van een beter leesbare versie.