Zondag 6 april 2025

Bachcantate 6 april

Geertekerk Utrecht – 19:30 tot 20:30 uur
Bachs Johannes Passion (versie 1725 BWV 245.2)
Inleider:

Dirigent: Gerrit Maas

Op zondag 6 april om 19:30 uur voeren we Bachs Johannes Passion (versie 1725 BWV 245.2) uit. De solisten zijn: ……. De inleiding wordt verzorgd door ………. Muzikale leiding is in handen van Gerrit Maas. Een toelichting op deze versie van Bachs Johannes-Passion (BWV 245.2) vindt u op de website van Eduard van Hengel.

De toegang is vrij, er is een collecte bij de uitgang
De kosten van onze maandelijkse cantate-uitvoeringen zijn hoog. We vragen geen entreegeld, maar uw bijdrage aan de collecte na afloop stellen wij zeer op prijs. Richtbedrag is €12,50 of anders wat naar uw draagkracht mogelijk is. U kunt uw bijdrage in de vioolkisten bij de uitgang doen, of overmaken naar rekeningnummer NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten. Alvast hartelijk dank!

Koor- en orkestdeelnemers
De repetities voor koor en orkest op vrijdag 4 april zijn in Parnassos en beginnen om 19 uur. Koor: zie Bladmuziek koor voor downloads en meer informatie. Voor de orkestdeelnemers staan de downloads bij Bladmuziek orkest. Voor deze pagina moet worden ingelogd.