Zondag 5 januari 2025

Bachcantate 5 januari

Geertekerk Utrecht – 19:30 tot 20:30 uur
Bachcantate: Ich freue mich in dir (BWV 133)
Inleider:
Dirigent: Gerrit Maas

Op zondag 5 januari voeren we om 19.30 uur in de Geertekerk Bachcantate BWV 133 uit: ‘Ich freue mich in dir’. De solisten zijn: ….     …. verzorgt de inleiding. Muzikale leiding is in handen van Gerrit Maas. Een toelichting op cantate 133 vindt u op de website van Eduard van Hengel.

Toegang vrij, collecte bij de uitgang
De kosten van onze maandelijkse cantate-uitvoeringen zijn hoog. We vragen geen entreegeld, maar uw bijdrage aan de collecte na afloop stellen wij zeer op prijs. Richtbedrag is €12,50 of anders wat naar uw draagkracht mogelijk is. U kunt uw bijdrage in de vioolkisten bij de uitgang doen, of overmaken naar rekeningnummer NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten. Alvast hartelijk dank!

Voor koor- en orkestdeelnemers
De repetities voor koor en orkest op vrijdag 3 januari zijn in ????? en beginnen om 19 uur. Voor het koor staan de downloads en meer informatie over de repeptitie bij Bladmuziek koor. De downloads van de partijen voor het orkest staan klaar op Bladmuziek orkest. Voor deze pagina moet worden ingelogd.