Zondag 4 mei 2025

Bachcantate 5 mei

Geertekerk Utrecht – 19:30 tot 20:30 uur
Bachcantate: Ich bin ein guter Hirt (BWV 85)
Cantate van Johann Ludwig Bach: Und ich will ihnen einen einigen Hirten erwecken
Inleider:

Dirigent: Gerrit Maas

Op zondag 4 mei voeren we om 19.30 uur in de Geertekerk Bachcantate BWV 85 uit: ‘Ich bin ein guter Hirt’. Als extra werk staat een cantate van Johann Ludwig Bach op het programma: Und ich will ihnen einen einigen Hirten erwecken. De solisten zijn: …… De inleiding wordt verzorgd door ………. Muzikale leiding is in handen van Gerrit Maas. Een toelichting op cantate 85 vindt u op de website van Eduard van Hengel.

De toegang is vrij, er is een collecte bij de uitgang
De kosten van onze maandelijkse cantate-uitvoeringen zijn hoog. We vragen geen entreegeld, maar uw bijdrage aan de collecte na afloop stellen wij zeer op prijs. Richtbedrag is €12,50 of anders wat naar uw draagkracht mogelijk is. U kunt uw bijdrage in de vioolkisten bij de uitgang doen, of overmaken naar rekeningnummer NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten. Alvast hartelijk dank!.

Koor- en orkestdeelnemers
De repetities voor koor en orkest op vrijdag 2 mei zijn in Parnassos en beginnen om 19 uur. Koor: zie Bladmuziek koor voor downloads en meer informatie. Voor de orkestdeelnemers staan de downloads bij Bladmuziek orkest. Voor deze pagina moet worden ingelogd.