Zondag 2 juni 2024

Bachcantate 2 juni

Geertekerk Utrecht – 19:30 tot 20:30 uur
Bachcantate: O Ewigkeit, du Donnerwort I (BWV 20)
Inleider: Lydia Vroegindeweij

Dirigent: Gerrit Maas

Op zondag 2 juni voeren we om 19.30 uur in de Geertekerk cantate 20 uit: ‘O Ewigkeit, du Donnerwort I’. De inleiding wordt verzorgd door Lydia Vroegindeweij. Muzikale leiding is in handen van Gerrit Maas. Een toelichting op cantate 20 vindt u op de website van Eduard van Hengel.

De toegang is vrij, er is een collecte bij de uitgang
De kosten van onze maandelijkse cantate-uitvoeringen zijn hoog. We vragen geen entreegeld, maar uw bijdrage aan de collecte na afloop stellen wij zeer op prijs. Richtbedrag is €12,50 of anders wat naar uw draagkracht mogelijk is. U kunt uw bijdrage in de vioolkisten bij de uitgang doen, of overmaken naar rekeningnummer NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten. Alvast hartelijk dank!.

Koor- en orkestdeelnemers
De repetities voor koor en orkest op vrijdag 31 mei zijn in Parnassos en beginnen om 19 uur. Koor: zie Bladmuziek koor voor downloads en meer informatie. Voor de orkestdeelnemers staan de downloads bij Bladmuziek orkest. Voor deze pagina moet worden ingelogd.