Zondag 1 juni 2025

Bachcantate 1 juni

Geertekerk Utrecht – 19:30 tot 20:30 uur
Bachcantate: Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (BWV 74)
Inleider:

Dirigent: Gerrit Maas

Op zondag 1 juni sluiten we om 19.30 uur in de Geertekerk het seizoen af met de uitvoering van cantate 74: Wer mich liebet, der wird mein Wort halten.  Muzikale leiding is in handen van Gerrit Maas. Een toelichting op cantate 74 vindt u op de website van Eduard van Hengel.

De toegang is vrij, er is een collecte bij de uitgang
De kosten van onze maandelijkse cantate-uitvoeringen zijn hoog. We vragen geen entreegeld, maar uw bijdrage aan de collecte na afloop stellen wij zeer op prijs. Richtbedrag is €12,50 of anders wat naar uw draagkracht mogelijk is. U kunt uw bijdrage in de vioolkisten bij de uitgang doen, of overmaken naar rekeningnummer NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten. Alvast hartelijk dank!.

Koor- en orkestdeelnemers
De repetities voor koor en orkest op vrijdag 30 mei zijn in Parnassos en beginnen om 19 uur. Koor: zie Bladmuziek koor voor downloads en meer informatie. Voor de orkestdeelnemers staan de downloads bij Bladmuziek orkest. Voor deze pagina moet worden ingelogd.