Nieuwsbrief van 4 januari 2022

Nieuwjaarsbericht
Het bestuur wenst u, mede namens onze dirigent Gerrit Maas, een heel voorspoedig en muzikaal 2022 toe. Mogen onze harten jubelen en juichen, de dagen prijzen en het klagen verdrijven als wij weer samen mogen musiceren! En mogen wij – jong en oud – ook in 2022 bij de BCU blijven genieten van de klanken van de cantates van J.S. Bach!

Helaas moeten wij nog even geduld hebben. Het is vanwege de huidige lock-down duidelijk dat het aanstaand cantateweekend met delen van Bachs Weihnachts-Oratorium niet door kan gaan. Maar wij willen de kans niet laten schieten om in ons lustrumjaar te kunnen genieten van dit unieke project, zodat wij het verschoven hebben naar zaterdag 19 november (repetitiedag) en zondag 20 november. Deze zondag was nog beschikbaar in de Geertekerk en omdat die samenvalt met de laatste zondag voor de eerste advent vormt het een mooie opmaat naar kerst 2022! Tegen die tijd hebben we dan hopelijk minder beperkingen in verband met corona.

2022 belooft een sprankelend muzikaal jaar te worden vanwege ons lustrum:

  • Hopelijk in februari weer een cantateweekend met BWV 7 ‘Christ unser Herr zum Jordan kam’. U krijgt nader bericht hierover zodra we meer weten over maatregelen na 14 januari.
  • In mei cantate BWV 103 ‘Ihr werdet weinen und heulen’, in samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging en met dirigent Shunske Sato.
  • In september de wereldpremière van het Utrecht Magnificat, speciaal voor ons lustrum gecomponeerd door Monique Krüs, als extra stuk naast de geplande cantate. Dit is BWV 9 ‘Es ist das Heil uns kommen hier’, een cantate die nog niet eerder door de BCU is uitgevoerd.
  • In oktober hebben we weer een extra masterclass. Wie dat gaat doen en welk muziekstuk wij voor deze masterclass instuderen blijft nog een verrassing!