Nieuwsbrief van 1 april 2021

Licht in donkere tijden
Voor het tweede jaar op een rij zijn er tijdens Pasen geen live concerten met publiek mogelijk waarin de muziek van Bach over het lijden van Christus een beetje troost en stof tot nadenken geven. De uitvoering van Bachcantate BWV 6 ‘Bleib bei uns, denn es will Abend werden’ kan vanwege de coronamaatregelen op 11 april ook niet doorgaan.

Foto: Nina Slagmolen

Gelukkig kunnen wij via livestreams blijven genieten van de Passiewerken van Bach. Op Goede Vrijdag om 13:30 uur is er bijvoorbeeld een livestream van Bachs Matthäus Passion, die vooral bedoeld is om mee te zingen. Onze voorzitter Peter Klusener en andere orkestleden spelen hierin mee.

Bachcantates Utrecht blijft ondertussen niet stilstaan. Integendeel. Na Pasen bouwen we voort op de online stemrepetities van ons BWV 21 project ‘Ich hatte viel Bekümmernis’ en op zondag 2 mei zetten wij onze rijke traditie van cantateuitvoeringen voort door de livestream-uitvoering van Bachcantate BWV 166 ‘Wo gehest du hin?’ Vier solisten en een instrumenteel ensemble gaan deze solocantate uitvoeren. Hiermee beantwoorden wij aan de verlangens van onze instrumentalisten om, net zoals de koorzangers in project BWV 21, het uitvoeren van de muziek van Bach live te mogen ervaren. Nadere informatie over de livestream volgt later.

Voor koordeelnemers

Doorgaande lijn
Het BWV 21 project ‘Ich hatte viel Bekümmernis’ trekt elke online-stemrepetitie trouwe deelnemers aan die de aanpak van dirigent Gerrit Maas erg kunnen waarderen. Wij zijn heel blij met de positieve reacties die wij tot nu toe ontvangen hebben. In het weekend van 9 en 11 april staat het repeteren van deel 4 uit het BWV 21 project gepland met de tijdsindeling zoals tot nu toe gehanteerd is. Gerrit onderzoekt nog of (en wanneer) we een combi Zoom/YouTube-repetitie kunnen houden. In ieder geval houdt hij een repetitie op YouTube, want dat bevalt tot nu toe en daar kunnen ook zangers zonder webcam aan deelnemen.

Na deze repetitie gaat Gerrit al alles bij elkaar pakken. Op 23 april (vrijdagavond 20:00 uur) werken alle stemgroepen tegelijk aan deel 1 en 2. Op vrijdag 30 april, eveneens om 20:00 uur, wordt door alle stemgroepen tegelijk aan deel 3 en 4 gewerkt. Houd deze website in de gaten voor de meest actuele informatie.

Waarheen leidt de weg?
We hebben vanwege de beperkingen de weg van online-repetities en solocantates met een beperkt aantal instrumentalisten moeten inslaan, maar blijven hopen op de echte verlossing zodat we weer fysiek en onbelemmerd de draad kunnen oppakken.

Nieuwsbrief van 4 maart 2021

Aan belangstellenden, bezoekers en deelnemers van de Bachcantates Utrecht
We beginnen deze nieuwsbrief maar met het minst leuke nieuws: zoals u wel zult begrijpen kan de cantate-uitvoering van zondag 7 maart wederom niet doorgaan. Voor de rest willen we graag goed nieuws met u delen.

Ondanks de bekommernissen van deze harde lock-down versnelt de hartslag van Bachcantates Utrecht. Niet alleen door de gedachte aan tijden waarop we weer samen Bach mogen zingen, spelen en beluisteren, maar ook door de lancering van een nieuw project. De BCU streeft ernaar om cantate 21 ‘Ich hatte viel Bekümmernis’ met koor, orkest en solisten uit te gaan voeren wanneer we met 100 mensen in de Geertekerk bij elkaar kunnen komen. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van onze donateurs.

Bachcantate 21 is uitermate geschikt om naartoe te werken, omdat deze door Bach zelf is aangeduid als ‘per ogni tempo’, dus voor uitvoering op elk moment in het kerkelijk jaar. Bovendien telt deze cantate veel koorpartijen, zodat het heel fijn is om hier langer aandacht aan te besteden. Daarnaast is het één van de mooiste cantates binnen het Bachcantate-oeuvre. In het eerste deel zit volgens dirigent Gerrit Maas een heel schrijnende hobosolo, gevolg door een droevig koorstuk. De cantate eindigt met een hoopvol Halleluja, waarmee je boven de bekommernissen van deze tijd kunt uitstijgen.

Koordeelnemers en solisten zijn alvast begonnen
Via aparte nieuwsbrieven zijn de koordeelnemers geïnformeerd over online-repetities en hebben ze op de projectpagina van onze website diverse hulpmiddelen aangereikt gekregen. Behalve het gebruikelijke klavieruittreksel en de midi-files zijn daar ook video-fragmenten te vinden van alle delen per stemgroep die door de solisten Anna-Julia David (sopraan), Merel van Schie (alt), Dierick Aartsen (tenor) en Janko Fraanje (bas) zijn ingezongen. Wij geven u hier als voorbeeld een link naar de video waarop alle koorfragmenten vierstemmig achter elkaar te beluisteren zijn.

Mocht u alsnog willen aanhaken of weet u iemand die dat leuk zou vinden, de online-repetities staan open voor iedere geïnteresseerde die deze cantate wil instuderen. Op de projectpagina staat alle informatie. De eerste repetities kunt u terugkijken. De volgende repetities staan in de weekenden van 5 en 7 maart en 19 en 21 maart gepland.

Orkest
Voor musici is het een stuk lastiger om online te repeteren. Helaas zullen de orkestdeelnemers dus nog een beetje geduld moeten hebben. Zodra de datum bekend is waarop we deze cantate kunnen gaan uitvoeren, gaat orkestcoördinator Jan Prins het orkest samenstellen.

Videogroet van oud-dirigent Johan Rooze
Op onze plannen kregen we enthousiaste en hartverwarmende reacties, maar die bleven niet beperkt tot de koordeelnemers. Onze inspanningen zijn Johan Rooze, dirigent van 1996 tot 2008, niet ontgaan en hij stuurt ons een digitale groet vanuit Zuid-Korea om ons allemaal een hart onder de riem te steken en ons veel plezier met dit speciale cantateproject te wensen. Hij herinnert ons er nog eens aan dat de meeste Bachcantates aangeven, dat er na een tijd van ellende, een tijd van ‘Jammer und Schmerz’, altijd een betere tijd zal aanbreken en dat dit laat zien hoe actueel de inhoud van de Bachcantates nog steeds is.

Bestuurswissels
Een nieuwe impuls – zij het minder krachtig dan samen Bach zingen en spelen – gaat ook uit van een wisseling van de wacht in het bestuur. Bernadette de Zeeuw heeft na 4 jaar haar taak als secretaris beëindigd. Bernadette heeft met grote toewijding het secretariaat grondig gereorganiseerd, het structuur gegeven en het archief weer helemaal bijgewerkt. Na enkele maanden in het bestuur heeft Jacqueline Broeyer-Bogers haar taak als vicevoorzitter weer neergelegd. Beiden hopen we wel weer terug te zien in het koor.

Het bestuur is blij dat we Hieke Vriezen en Arnold Rietveld als nieuwe leden van het bestuur hebben mogen verwelkomen. Hieke heeft de taak als secretaris van Bernadette overgenomen. Arnold houdt zich bezig met het PR-beleid en de uitvoering daarvan.