Nieuwsbrief van 25 juni 2021

Laatste nieuwsbrief van dit seizoen
Afscheid nemen is in de meeste gevallen niet fijn, maar afscheid van de Covid19-periode is voor de BCU een vreugdevolle aangelegenheid! Wat een cultureel seizoen hebben we achter de rug. Iedere maand opnieuw dachten we na over een activiteit om aan onze achterban te presenteren en iedere maand weer moesten we ons plan in soberheid bijstellen. Dat was jammer, maar we hebben er alles uitgehaald wat binnen de grenzen van de regels mogelijk was. Gelukkig kunnen we veel van die zaken nu achter ons laten en hoopvol vooruit kijken naar de tijd die voor ons ligt.

Bach-zangmiddag zondag 4 juli 2021
We mogen het seizoen afsluiten met een informele Bach-zangmiddag voor het koor van de BCU op 4 juli a.s. Na een inventarisatie onder koordeelnemers bleek veel belangstelling voor dit initiatief. Ook maken de versoepelingen van de coronamaatregelen het organiseren hiervan mogelijk.

De inschrijfmogelijkheid staat nog open, dus wie vanuit de achterban aan wil sluiten om gezellig met ons mee te zingen kan zich via dit Inschrijfformulier aanmelden. Het programma met downloads van de bladmuziek kunt u op de website vinden bij Bachzangmiddag 4 juli 2021.

Nieuw seizoen 2021-2022
Op zondag 5 september starten we het nieuwe seizoen met de uitvoering van BWV 21 ‘Ich hatte viel Bekümmernis’. Anders dan u de afgelopen jaren van ons gewend bent, starten we dit seizoen weer op de eerste zondag van september.

In de afgelopen periode is er via online-repetities met het koor enorm hard gewerkt aan de noten van deze cantate. Onze dirigent Gerrit Maas kreeg veel complimenten over zijn benadering waardoor het gemis van elkaars fysieke nabijheid wat werd goed gemaakt.

Wat een feest gaat dit worden en we hopen natuurlijk op veel deelnemers en bezoekers! Mocht u nog mee willen doen, maar heeft u de repetities gemist dan kunt u de links van de online repetities (en nog veel meer) terugvinden op de Projectpagina BWV 21. Het is wel nodig dat u dat doet, want de vrijdagavondrepetities met de verschillende stemgroepen o.l.v. een repetitor komen voor deze cantate te vervallen. U wordt dus geacht uw partij goed te beheersen. We repeteren zoals gebruikelijk met het tutti koor van 19.00 uur tot 22.00 uur in Parnassos, Kruisstraat 201, 3581 GK in Utrecht. We vragen iedereen die met BWV 21 mee wil zingen om zich aan te melden via dit Inschrijfformulier.

Behalve in september volgen we voor het koor in principe het normale repetitie/uitvoeringsschema, zie ook Meedoen op deze website. Voor de uitvoeringen doen we, zoals altijd, graag een beroep op onze zeer gewaardeerde orkestdeelnemers. Zij zullen benaderd worden door de orkestcoördinator Jan Prins.

Masterclass Johannette Zomer
Op zaterdag 2 oktober is de masterclass gepland onder leiding van Johannette Zomer. Op het programma staat BWV 106 ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’ (Actus Tragicus). Deze cantate wordt op zondag 3 oktober uitgevoerd, samen met BWV 96 ‘Herr Christ, der einge Gottessohn’.

Zoals het er op dit moment naar uitziet kan de masterclass na tweemaal uitstel nu gelukkig wèl plaatsvinden. Er is nog een enkele plaats open (tenor en alt), ook hiervoor kunt u zich nog opgeven door te mailen naar onze penningmeester Jan Luiten van Zanden: penningmeester@bachcantates-utrecht.nl. U krijgt dan alle informatie toegezonden.

Feestelijke opening van het lustrumjaar 2022
In 2022 bestaan de Bachcantates Utrecht 55 jaar. We gaan het 11e lustrum daarom feestelijk openen met de eerste 3 delen uit het Weihnachtsoratorium. Door de BCU nog niet eerder uitgevoerd.

Er ligt een programma klaar voor het hele nieuwe seizoen, maar vanwege het lustrumjaar komen er misschien nog wijzigingen. Tot en met januari 2022 zijn alle cantatezondagen ingevuld. Zie Programma Cantatezondagen. Zodra meer zekerheid is over de programmering van de rest van het seizoen, krijgt u van ons het volledige programma. Houd vooral de website en de nieuwsbrieven goed in de gaten.

Alle gedetailleerde informatie kunt u vinden op onze website. Voor vragen kunt u ons altijd per mail bereiken bachcantates.utrecht@gmail.com of kijk bij Contact op deze website.

Hartelijk dank!
Zoals eerder al vermeld was het cultureel gezien een moeilijke tijd, maar we zijn u dank verschuldigd voor de onophoudelijke steun in de vorm van donaties, enthousiaste reacties op onze vervangende activiteiten, uw opbeurende appjes en mailtjes en de telefonische gesprekjes. Zonder dat alles zou het een dorre tijd zijn geweest, maar u heeft er kleur aan gegeven waardoor wij weer gestimuleerd werden om Bach eer aan te doen. We zien ernaar uit om u weer in de Geertekerk te ontmoeten!