Nieuwsbrief aan koordeelnemers van 27 maart 2024

Inhoud
  • Indeling eerste en tweede sopranen op 5 mei
  • Tutti koorrepetitie op 30 mei
  • Motet ‘Fürchte dich nicht’ en mini-workshop op 3 november
  • Portrettengalerij

Deze extra nieuwsbrief is bestemd voor de koordeelnemers van Bachcantates Utrecht. Hij bevat informatie vanuit het bestuur die van belang is voor iedereen die wel eens meezingt.


Indeling eerste en tweede sopranen op 5 mei

Op zondag 5 mei voeren we onder leiding van gastdirigent JanJoost van Elburg naast cantate BWV 86 ook het prachtige motet ‘Der Gerechte kömmt um’ uit. Dit is een vijfstemmig motet met twee sopraanpartijen, waarvan de tweede wat lager ligt dan de eerste. Die tweede sopraanpartij is ook goed te doen voor een deel van de alten.

We streven naar een min of meer evenwichtige verdeling over de twee sopraanpartijen. Op zondag 7 april zullen er intekenlijsten klaar liggen waarop de sopranen zich kunnen aanmelden voor de eerste of tweede sopraan. Alten die bereid zijn om de tweede sopraan te zingen kunnen zich ook op die manier aanmelden.

Sopranen (en alten met belangstelling voor de tweede sopraanpartij) die op 7 april niet aanwezig zijn maar op 5 mei wel mee willen zingen, worden vriendelijk verzocht om hun voorkeur zo snel mogelijk door te geven via een mailtje aan koorcoördinator Joke Veldheer: koor@bachcantates-utrecht.nl.


Tutti koorrepetitie op 31 mei

Bij de koorrepetitie op 31 mei, ter voorbereiding op de uitvoering op 2 juni, willen we bij wijze van experiment een andere aanpak dan normaal volgen: de stemgroep-repetities tussen 19.30 en 20.30 uur worden vervangen door een repetitie met het hele koor, onder leiding van een repetitor. Aan het tweede deel van de repetitie, onder leiding van dirigent Gerrit Maas, verandert niets.

De achtergrond is dat er – gelukkig – vooraf vaak goed gestudeerd is op de muziek aan de hand van de midi-files. Zo goed dat we ons afvragen, ook op basis van signalen uit het koor, of een tutti repetitie althans bij de minder ingewikkelde cantates niet leuker én effectiever is dan oefenen per stemgroep. Wellicht herhalen we dit experiment nog een of twee keer na de zomervakantie. Daarna volgt er een evaluatie, waarbij we graag horen wat u ervan vond.


Motet ‘Fürchte dich nicht’ en mini-workshop op 3 november

Het duurt nog even voor het zover is, maar we zijn al volop bezig met het programma voor het seizoen 2024/25. Een van de plannen is om op zondagavond 3 november 2024, naast een cantate, het dubbelkorige motet ‘Fürchte dich nicht’ (BWV 228) uit te voeren, voorafgegaan door een repetitie die de hele zondag beslaat (inclusief mini-workshop).

Dit wordt een bijzonder evenement, dus doe mee! Voor koordeelnemers is aanmelden nodig in verband met de indeling in twee koren. Omdat we zeker willen weten dat er voldoende belangstelling is voordat het programma definitief wordt, vragen we hen om zich uiterlijk 1 mei 2024 aan te melden via dit Formulier.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de muziek thuis instuderen en deelnemen aan alle repetities. Voor het koor zullen die plaatsvinden op vrijdagavond 1 november van 19 tot 22 uur en op zondag 3 november ochtend en middag. Na aanmelding ontvangt u informatie over de indeling en het exacte repetitieschema. De orkestdeelnemers ontvangen informatie over de repetities van de orkestcoördinator.


Portrettengalerij

Voor de koordeelnemers die er op 3 maart bij waren een herinnering en voor wie er niet bij was bij deze: bas Toon Smits is bezig om de bestaande portrettengalerij (uit 2018) te updaten. Daarvoor vraagt hij om een medewerking in de vorm van een foto. Ook van degenen die al voorkomen in de galerij uit 2018 zou hij graag een nieuwe foto hebben, want de originelen van de bestaande galerij zijn er niet meer.

Deelname is geheel vrijwillig, in verband met de privacy zullen alleen voor- en achternaam en de stemgroep vermeld worden en Toon bewaart de foto’s na afloop zelf niet. Na verwerking worden ze overgedragen aan het bestuur, zodat er over een paar jaar makkelijker een nieuwe update gemaakt kan worden.

U kunt uw foto digitaal opsturen naar Toon: ajm.smits@proton.me. Graag in de onderwerpregel vermelden: ‘foto Bachcantates’ en de stemgroep. U kunt Toon ook bij de volgende repetitie of uitvoering een fysieke foto overhandigen. Die krijgt u na inscannen terug. Of u kunt zich op een rustig moment en op een rustig plekje tijdens de repetities door Toon laten fotograferen. Hij maakt dan wat foto’s, u kiest, en de rest wordt ter plekke gewist. Toon hoopt op veel belangstelling!