Nieuwsbrieven aan koordeelnemers

Gecorrigeerde Nieuwsbrief van 18 maart 2022 – aan koordeelnemers

Inschrijving voor Utrecht Magnificat

Beste Zangers,

De feestelijkheden rond het lustrum van de BCU zijn inmiddels op gang komen. We verwachten dat de uitvoering van het speciaal voor deze gelegenheid en voor het Utrecht-900 feest gecomponeerde Utrecht Magnificat een bijzonder hoogtepunt gaat zijn. De componist Monique Krüs heeft met ons kennisgemaakt en is enthousiast aan het werk gegaan. Over een week of zes zullen we de eerste ‘preview’ van haar ontvangen. We hebben een tijdje geleden een enquête gehouden onder de zangers om te kijken hoeveel belangstelling er was voor deelname aan dit bijzondere lustrumproject en welke vragen er leefden. Daar is enthousiast op gereageerd – veel zangers gaven aan mee te willen doen. Vragen waren er over de precieze planning (waarover zo meer), in welke taal er gezongen gaat worden (we kiezen voor de gewoonlijk gebruikte Latijnse versie) en of er midi-files gemaakt zouden worden voor het thuis repeteren (wat we gaan doen).

De planning van beide uitvoeringen
Er komen twee uitvoeringen, een preview van ongeveer de helft van het werk, op 15 juni (14.00-17.00 uur) in de Domkerk en de echte première, op 11 september bij de reguliere cantateuitvoering van die dag. Op 15 juni is de uitvoering deel van een academische plechtigheid van de Universiteit Utrecht ter gelegenheid van het afscheid van Jan Luiten en zijn collega als hoogleraren en wordt ook het openingskoor van BWV 140 (Wachet auf, ruft uns die Stimme) uitgevoerd. De repetities daarvoor zijn op de vrijdagavonden van 20 mei en 10 juni gepland (19.00-22.00 uur). De partituren van de preview Utrecht Magnificat en van BWV 140 zijn vanaf 4 mei beschikbaar, de midi-files van beide werken een week later.

De uitvoering van het Utrecht Magnificat op 11 september is samen met het Kathedrale Koor Utrecht (KKU). Repetities daarvoor zijn op de zaterdagen 3 en 10 september, overdag (vermoedelijk 10.00 tot 16.00 uur of korter als dat kan). De definitieve partituur wordt 17 juli verspreid, de midi-files volgen weer een week later.

Daarnaast voeren we op 11 september de reguliere cantate BWV 9 (Es ist das Heil uns kommen her) uit, zonder de KKU, maar daarvoor is inschrijving niet nodig. We volgen voor deze cantate het normale repetitieschema (vrijdag Parnassos, zondag Geertkerk)

We zien het liefst dat je je opgeeft voor het hele traject: de vier repetities en de twee uitvoeringen. Maar het is ook mogelijk om alleen voor de eerste of voor de tweede uitvoering in te schrijven. Het is wel de bedoeling dat een ieder bij de bijbehorende repetities aanwezig is, zoals we dat gewend zijn.

De inschrijving via de website staat bij deze open: Inschrijfformulier. Maak daar gebruik van zodat we weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Over de precieze repetitielocatie worden jullie nog geïnformeerd.

We hopen dat jullie, net als wij, erg uitkijken naar dit spannende project!

Jan Luiten en Joke, leden lustrumcommissie BCU.