Zondag 8 januari 2023


Geertekerk Utrecht – 15:30 tot 16:30 uur
Bachcantate: Ach Gott, wie manches Herzeleid – BWV 3
Inleider: Gert Knepper
Dirigent: Gerrit Maas

Op zondag 8 januari voeren we om 19.30 uur in de Geertekerk Bachcantate BWV 3 uit: ‘Ach Gott, wie manches Herzeleid’. De solisten zijn:……….  De inleiding wordt verzorgd door …… Muzikale leiding is in handen van Gerrit Maas. Een toelichting op cantate 3 vindt u op de website van Eduard van Hengel.

Toegang vrij, collecte bij de uitgang
De kosten van onze maandelijkse cantate-uitvoeringen zijn hoog. We vragen geen entreegeld, maar uw bijdrage aan de collecte na afloop stellen wij zeer op prijs. Richtbedrag is €12,50 of anders wat naar uw draagkracht mogelijk is. U kunt uw bijdrage in de vioolkisten bij de uitgang doen, of overmaken naar rekeningnummer NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten. Alvast hartelijk dank!

Voor koor- en orkestdeelnemers
De repetitie op vrijdag 6 januari is in ????????? en begint om 19 uur. Voor het koor staan de downloads en meer informatie over de repeptitie bij Bladmuziek koor. De downloads van de partijen voor het orkest staan klaar op Bladmuziek orkest. Voor deze pagina moet worden ingelogd.