Zondag 7 mei 2023

Bachcantate 7 mei

Geertekerk Utrecht – 19:30 tot 20:30 uur
Bachcantate: Singet dem Herrn ein neues Lied – BWV 190a
Inleider: Tamar Brüggemann

Dirigent: Jeroen Spitteler

Op zondag 7 mei voeren we om 19.30 uur in de Geertekerk Bachcantate BWV 190a uit: ‘Singet dem Herrn ein neues Lied’. De solisten zijn:……….  De inleiding wordt verzorgd door Tamar Brüggemann. Muzikale leiding is in handen van Jeroen Spitteler. Een toelichting op cantate 190a vindt u op de website van Eduard van Hengel.

De toegang is vrij, er is een collecte bij de uitgang
De kosten van onze maandelijkse cantate-uitvoeringen zijn hoog. We vragen geen entreegeld, maar uw bijdrage aan de collecte na afloop stellen wij zeer op prijs. Richtbedrag is €12,50 of anders wat naar uw draagkracht mogelijk is. U kunt uw bijdrage in de vioolkisten bij de uitgang doen, of overmaken naar rekeningnummer NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten. Alvast hartelijk dank!.

Koor- en orkestdeelnemers
De repetitie op vrijdag 5 mei is in Parnassos en begint om 19 uur. Koor: zie Bladmuziek koor voor downloads en meer informatie. Voor de orkestdeelnemers staan de downloads bij Bladmuziek orkest. Voor deze pagina moet worden ingelogd.