Zondag 7 juni 2020

Beste mensen,
In de Nieuwsbrief van 3 mei informeerden we u dat de Bachcantate op 7 juni niet door kon gaan, althans niet op de gebruikelijke wijze. We hadden u toegezegd dat we zouden zoeken naar een alternatieve muzikale afsluiting van het seizoen. Inmiddels is duidelijk dat de maatregelen het toelaten om met 30 mensen een concert te organiseren. Daarom heeft het bestuur besloten om op 7 juni een digitale versie van een Bachcantate-uitvoering te presenteren, die we met maximaal 30 mensen op vrijdag 5 juni in de Geertekerk gaan opnemen.

Het geplande programma met cantates 129 en 106 zou op deze manier niet uitvoerbaar zijn geweest. Onze organist, Wim Wijting, heeft een alternatieve cantate uitgezocht: BWV 165 ‘O heilges Geist- und Wasserbad’, die geschreven is voor die specifieke zondag (Trinitatis) en in een kleine bezetting kan worden uitgevoerd. Het is een solistencantate en voor het instuderen van het slotkoraal zoeken we 16 zangers uit onze vaste koordeelnemers die dan meteen het publiek vormen. Zie oproep aan onze vaste koordeelnemers bij Bladmuziek koor.

Streaming van de opname
Op zondag 7 juni om 19:30 starten we de streaming van deze opname. Vanaf dat moment kunt u die, ook later nog, online bekijken. Op de dag zelf kunt u van ons nog een nieuwsbrief verwachten met een link naar de opname. Uiteraard plaatsen we die link ook op deze website. Wij hopen u op deze wijze een stijlvolle afsluiting te kunnen bieden van het afgelopen seizoen.

Ook een digitale collecte
We gaan ervan uit dat iedereen wil helpen om dit project ook financieel mogelijk te maken. Het maken van de professionele opname, zodat iedereen kan meegenieten, betekent zelfs een extra kostenpost. Uw bijdrage is van harte welkom op rekening NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten te Utrecht onder vermelding van ‘cantate 7 juni’.

Programma 2020-2021
Op 13 september hopen wij u weer te mogen verwelkomen bij de start van het nieuwe seizoen. Het volledige programma vindt u op deze website.