Zondag 6 november 2022

Bachcantate 6 november

Geertekerk Utrecht – 19:30 tot 20:30 uur
Bachcantate: Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben – BWV 109, met extra vierstemmig slotkoraal
Inleider: Marthe de Vries
Dirigent: Gerrit Maas

Op zondag 6 november om 19:30 uur voeren we cantate 109 uit ‘Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben’. De solisten zijn: Luise Kimm (alt), André Cruz (tenor). De inleiding wordt verzorgd door Marthe de Vries. Muzikale leiding is in handen van Gerrit Maas. Een toelichting op cantate 109 vindt u op de website van Eduard van Hengel.

Toegang vrij, collecte bij de uitgang
De kosten van onze maandelijkse cantate-uitvoeringen zijn hoog. We vragen geen entreegeld, maar uw bijdrage aan de collecte na afloop stellen wij zeer op prijs. Richtbedrag is €12,50 of anders wat naar uw draagkracht mogelijk is. U kunt uw bijdrage in de vioolkisten bij de uitgang doen, of overmaken naar rekeningnummer NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten. Alvast hartelijk dank!

Voor koor- en orkestdeelnemers
De repetitie op vrijdag 4 november voor koor en orkest is in Parnassos en begint om 19 uur, zie ook het Repetitieschema op deze website voor de indeling van het hele weekend. Voor het koor staan de downloads bij Bladmuziek koor. De downloads van de partijen voor het orkest staan klaar op Bladmuziek orkest. Voor deze pagina moet worden ingelogd.