Zondag 5 september 2021

Geertekerk Utrecht – 19:30 tot 20:30 uur
Bachcantate: Ich hatte viel Bekümmernis – BWV 21
Inleider:
Dirigent: Gerrit Maas

Aanmelden bezoekers verplicht
We willen graag publiek uitnodigen voor deze uitvoering, maar in de huidige situatie is het aantal bezoekers beperkt, en is een aanmelding vooraf verplicht. Het aantal zitplaatsen per uitvoering is voor het publiek beperkt tot 40 personen en toegang tot de Geertekerk is uitsluitend mogelijk met een reservering.

Met dit formulier kunt zich aanmelden voor een zitplaats bij de uitvoeringen van de Bachcantates Utrecht in de Geertekerk. Als er meer aanmeldingen zijn dan plekken, wordt een wachtlijst aangelegd. Wij vragen u daarom dringend om u op tijd af te melden, bijvoorbeeld als er sprake is van gezondheidsklachten voor u of iemand in uw huishouden, zodat iemand anders in uw plaats de uitvoering kan bijwonen. Voor een volledig overzicht van de richtlijnen op 13 september verwijzen wij u naar het aanmeldformulier. Op dit moment zijn zowel de reserveringen als de wachtlijst volgeboekt.

Toegang vrij, collecte bij de uitgang
De kosten van onze maandelijkse cantate-uitvoeringen zijn hoog. We vragen geen entreegeld, maar uw bijdrage aan de collecte na afloop stellen wij zeer op prijs. Richtbedrag is €12,50, of anders wat naar uw draagkracht mogelijk is. U kunt uw bijdrage in de vioolkisten bij de uitgang doen, of overmaken naar rekeningnummer NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten. Alvast hartelijk dank!

Voor koor- en orkestdeelnemers
De geplaatste koor- en orkestdeelnemers ontvangen tevoren uitgebreide informatie per mail over de gang van zaken op vrijdag 11 september en zondag 13 september van koorcoördinator Joke Veldheer en van orkestcoördinator Jan Prins. Zie Bladmuziek koor voor aanmelden koordeelnemers, downloads bladmuziek en midi-files. De downloads van de partijen voor het orkest staan klaar op Bladmuziek orkest. Voor deze pagina is een inlog vereist.