Zondag 5 november 2023

Bachcantate 5 november

Geertekerk Utrecht – 19:30 tot 20:30 uur
Bachcantate: Gott der Herr ist Sonn und Schild (BWV 79)
Extra werk: Pianoconcert in Es groot opus 7 nr 5 van Johann Christian Bach
Inleider:
Dirigent: Gerrit Maas

Op zondag 5 november om 19:30 uur voeren we cantate 79 uit ‘Gott der Herr ist Sonn und Schild’. De solisten zijn: ………………. Als extra werk speelt het orkest van de BCU het Pianoconcert in Es groot opus 7 nr 5 van Johann Christian Bach, solist en dirigent is Gerrit Maas. De inleiding wordt verzorgd door …………. Muzikale leiding is in handen van Gerrit Maas. Een toelichting op cantate 79 vindt u op de website van Eduard van Hengel.

Toegang vrij, collecte bij de uitgang
De kosten van onze maandelijkse cantate-uitvoeringen zijn hoog. We vragen geen entreegeld, maar uw bijdrage aan de collecte na afloop stellen wij zeer op prijs. Richtbedrag is €12,50 of anders wat naar uw draagkracht mogelijk is. U kunt uw bijdrage in de vioolkisten bij de uitgang doen, of overmaken naar rekeningnummer NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten. Alvast hartelijk dank!

Voor koor- en orkestdeelnemers
De repetities voor koor en orkest op vrijdag 3 november voor koor en orkest zijn in Parnassos en beginnen om 19 uur. Voor het koor staan de downloads bij Bladmuziek koor. De downloads van de partijen voor het orkest staan klaar op Bladmuziek orkest. Voor deze pagina moet worden ingelogd.