Zondag 5 juni 2022

Geertekerk Utrecht – 19:30 tot 20:30 uur
Bachcantate: O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe – BWV 34
Inleider: Jacqueline Broeyer

Dirigent: Gerrit Maas

Op zondag 5 juni voeren we om 19.30 uur in de Geertekerk Bachcantate BWV 34 uit: O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe. De solisten zijn: Wojciech Basiakowski (altus), Joost van der Linden (tenor), Samuel Reid Navarro (bas). Koor en orkest staan onder leiding van Gerrit Maas. De inleiding wordt verzorgd door Jacqueline Broeyer. Als slotkoraal wordt deel 3 uit BWV 59 samen met het publiek ingestudeerd.

Toelichtingen op BWV 34 en BWV 59 kunt u vinden op de website van Eduard van Hengel. Zie ook onze Nieuwsbrief van 18 mei voor meer informatie over solisten en inleider.

De toegang is vrij, er is een collecte bij de uitgang
De kosten van onze maandelijkse cantate-uitvoeringen zijn hoog. We vragen geen entreegeld, maar uw bijdrage aan de collecte na afloop stellen wij zeer op prijs. Richtbedrag is €12,50 of anders wat naar uw draagkracht mogelijk is. U kunt uw bijdrage in de vioolkisten bij de uitgang doen, of overmaken naar rekeningnummer NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten. Alvast hartelijk dank!

Koor- en orkestdeelnemers
De repetitie op vrijdag 3 juni is in Parnassos en begint om 19 uur. Koor: zie Bladmuziek koor voor downloads en meer informatie. Voor de orkestdeelnemers staan de downloads bij Bladmuziek orkest. In verband met auteursrechten is voor deze pagina een inlog vereist.