Zondag 4 oktober 2020 – AFGELAST

In verband met de aangescherpte overheidsmaatregelen van 29 september jl. om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden de cantateuitvoeringen tot nader bericht afgelast. 

Geertekerk Utrecht – 19:30 tot 20:30 uur
Bachcantate: Bringet dem Herrn Ehre seines Namens – BWV 148
Louis Andriessen: Prelude in b uit ‘Das Wohltemperierte Klavier’ in een bewerking voor strijkkwartet (deel 1)
Inleider: Rob over de Linden
Dirigent: Gerrit Maas

Bachcantate zondag 4 oktober – AFGELAST
Ook op deze zondag wordt er een feestelijke cantate uitgevoerd, ‘Bringet dem Herrn Ehre seines Namens’ (BWV 148). Vermoedelijk stamt zij uit 1725. Het vrolijke karakter van de cantate komt onder andere tot uiting in de instrumentale bezetting die naast strijkers en continuo uit trompet en drie hobo’s bestaat.

Openings- en slotkoraal zijn gebaseerd op een psalm, maar de delen 2 tot 5 zijn vrije teksten. Het is onbekend van wiens hand ze zijn. Wie meer wil weten kan terecht op de website van Eduard van Hengel.

Behalve de cantate wordt er ook een bewerking voor strijkkwartet van de prelude in b uit ‘Das Wohltemperierte Klavier’ van Louis Andriessen ten gehore gebracht. Andriessen bestudeerde iedere dag enkele maten van het ‘Wohltemperierte Klavier’. Hij zag dit als een soort ochtendgymnastiek waarmee hij zijn muzikaal bewustzijn trainde.

Koor en het orkest staan onder leiding van Gerrit Maas. Als solisten werken mee: Merel van Schie (alt) en André Cruz (tenor). De cantate wordt ingeleid door Rob over de Linden, voormalig leraar Duits. Hij heeft zich intensief beziggehouden met de niet-bijbelse teksten die Bach in zijn kerkelijke cantates heeft getoonzet.

Aanmelden bezoekers verplicht
We willen graag publiek uitnodigen voor deze uitvoering, maar in de huidige situatie is het aantal bezoekers beperkt, en is een aanmelding vooraf verplicht. Het aantal zitplaatsen per uitvoering is voor het publiek beperkt tot 40 personen en toegang tot de Geertekerk is uitsluitend mogelijk met een reservering.

Met dit formulier kunt zich aanmelden voor een zitplaats bij de uitvoeringen van de Bachcantates Utrecht in de Geertekerk. Als er meer aanmeldingen zijn dan plekken, wordt een wachtlijst aangelegd. Wij vragen u daarom dringend om u op tijd af te melden, bijvoorbeeld als er sprake is van gezondheidsklachten voor u of iemand in uw huishouden, zodat iemand anders in uw plaats de uitvoering kan bijwonen. Voor een volledig overzicht van de richtlijnen op 4 oktober verwijzen wij u naar het aanmeldformulier.

Toegang vrij, collecte bij de uitgang
De kosten van onze maandelijkse cantate-uitvoeringen zijn hoog. We vragen geen entreegeld, maar uw bijdrage aan de collecte na afloop stellen wij zeer op prijs. Richtbedrag is €12,50, of anders wat naar uw draagkracht mogelijk is. U kunt uw bijdrage in de vioolkisten bij de uitgang doen, of overmaken naar rekeningnummer NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten. Alvast hartelijk dank!

Voor koor- en orkestdeelnemers
De geplaatste koor- en orkestdeelnemers ontvangen tevoren uitgebreide informatie per mail over de gang van zaken op vrijdag 2 oktober en zondag 4 oktober van koorcoördinator Joke Veldheer en van orkestcoördinator Jan Prins.

Voor oktober zijn alle stemgroepen volgeboekt, maar het heeft zeker zin om u aan te melden en op de wachtlijst in te schrijven. Zie Bladmuziek koor voor inschrijven, downloads van bladmuziek en midi-files. De downloads van de partijen voor het orkest staan klaar op Bladmuziek orkest. Voor deze pagina is een inlog vereist.