Zondag 4 december 2022

Bachcantate 4 december

Geertekerk Utrecht – 19:30 tot 20:30 uur
Bachcantate: Ärgre dich, o Seele, nicht – BWV 186a
Inleider: Kees van der Spek
Dirigent: Gerrit Maas

Op zondag 4 december gaan we cantate BWV 186a uitvoeren: Ärgre dich, o Seele, nicht. De solisten zijn: Anouk Zwanenberg (sopraan), Hanno Egger (altus), Leo de Visser (tenor), Janko Fraanje (bas). De inleiding wordt verzorgd door Kees van der Spek. Muzikale leiding is in handen van Gerrit Maas. Een toelichting op cantate 186a vindt u op de website van Eduard van Hengel.

Toegang vrij, collecte bij de uitgang
De kosten van onze maandelijkse cantate-uitvoeringen zijn hoog. We vragen geen entreegeld, maar uw bijdrage aan de collecte na afloop stellen wij zeer op prijs. Richtbedrag is €12,50 of anders wat naar uw draagkracht mogelijk is. U kunt uw bijdrage in de vioolkisten bij de uitgang doen, of overmaken naar rekeningnummer NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten. Alvast hartelijk dank!

Voor koor- en orkestdeelnemers
De repetitie op vrijdag 2 december is in Parnassos en begint om 19 uur. Voor het koor staan de downloads en meer informatie over de repetitie bij Bladmuziek koor. De downloads van de partijen voor het orkest staan klaar op Bladmuziek orkest. Voor deze pagina moet worden ingelogd.