Zondag 3 oktober 2021

Geertekerk Utrecht – 19:30 tot 20:30 uur
Bachcantate: Herr Christ, der einge Gottessohn – BWV 96
Bachcantate: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit – Actus Tragicus – BWV 106 (masterclass)
Inleider: Gert Knepper
Dirigent: Gerrit Maas

Op zondag 3 oktober gaan we twee Bachcantates uitvoeren: Cantate BWV 96 ‘Herr Christ, der einge Gottessohn’ en BWV 106 ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’ (Actus Tragicus). Cantate 106 wordt uitgevoerd door deelnemers van de masterclass van Johannette Zomer. De solisten zijn: Elise van Etten (sopraan), Annely Leinberg (alt), Felipe Gallegos (tenor), Sebastiaan Ammerlaan (bas). De inleiding wordt verzorgd door Gert Knepper. Muzikale leiding is in handen van Gerrit Maas.

Voor toegang om de uitvoering te kunnen bijwonen vindt een coronacheck plaats aan de hand van de QR-code. Bezoekers zijn niet meer verplicht om zich vooraf aan te melden.

Toegang vrij, collecte bij de uitgang
De kosten van onze maandelijkse cantate-uitvoeringen zijn hoog. We vragen geen entreegeld, maar uw bijdrage aan de collecte na afloop stellen wij zeer op prijs. Richtbedrag is €12,50 of anders wat naar uw draagkracht mogelijk is. U kunt uw bijdrage in de vioolkisten bij de uitgang doen, of overmaken naar rekeningnummer NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten. Alvast hartelijk dank!

Voor koor- en orkestdeelnemers
De geplaatste koor- en orkestdeelnemers ontvangen tevoren uitgebreide informatie per mail over de gang van zaken op vrijdag en zondag van koorcoördinator Joke Veldheer en van orkestcoördinator Jan Prins. Zie Bladmuziek koor voor informatie over aanmelden, bladmuziek, midi-files en online-repetities. De downloads van de partijen voor het orkest staan klaar op Bladmuziek orkest. Voor deze pagina is een inlog vereist.