Zondag 3 maart 2024

Bachcantate 3 maart

Geertekerk Utrecht – 19:30 tot 20:30 uur
Bachcantate: Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl (BWV 198)
(Trauerode)
Inleider: Marthe de Vries

Dirigent: Gerrit Maas

Op zondag 3 maart voeren we om 19.30 uur in de Geertekerk cantate 198 uit: ‘Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl’ (Trauerode). De solisten zijn: ……………….. De inleiding wordt verzorgd door Marthe de Vries. Muzikale leiding is in handen van Gerrit Maas. Een toelichting op cantate 198 vindt u op de website van Eduard van Hengel.

De toegang is vrij, er is een collecte bij de uitgang
De kosten van onze maandelijkse cantate-uitvoeringen zijn hoog. We vragen geen entreegeld, maar uw bijdrage aan de collecte na afloop stellen wij zeer op prijs. Richtbedrag is €12,50 of anders wat naar uw draagkracht mogelijk is. U kunt uw bijdrage in de vioolkisten bij de uitgang doen, of overmaken naar rekeningnummer NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten. Alvast hartelijk dank!.

Koor- en orkestdeelnemers
De repetities voor koor en orkest op vrijdag 1 maart zijn in Parnassos en beginnen om 19 uur. Koor: zie Bladmuziek koor voor downloads en meer informatie. Voor de orkestdeelnemers staan de downloads bij Bladmuziek orkest. Voor deze pagina moet worden ingelogd.