Zondag 3 maart 2024

Bachcantate 3 maart

Geertekerk Utrecht – 19:30 tot 20:30 uur
Bachcantate: Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl (BWV 198)
(Trauerode)
Inleider: Marthe de Vries

Dirigent: Gerrit Maas

Op zondag 3 maart voeren we om 19.30 uur in de Geertekerk cantate 198 uit: ‘Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl’ (Trauerode). De solisten zijn: Esther Kouwenhoven (sopraan), Luise Kimm (alt), Tigran Matinyan (tenor), Wessel van der Ham (bas). De inleiding wordt verzorgd door Marthe de Vries. Muzikale leiding is in handen van Gerrit Maas. Een toelichting op cantate 198 vindt u op de website van Eduard van Hengel.

De toegang is vrij, er is een collecte bij de uitgang
De kosten van onze maandelijkse cantate-uitvoeringen zijn hoog. We vragen geen entreegeld, maar uw bijdrage aan de collecte na afloop stellen wij zeer op prijs. Richtbedrag is €12,50 of anders wat naar uw draagkracht mogelijk is. U kunt uw bijdrage in de vioolkisten bij de uitgang doen, of overmaken naar rekeningnummer NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten. Alvast hartelijk dank!.

Koor- en orkestdeelnemers
De repetities voor koor en orkest op vrijdag 1 maart zijn in Parnassos en beginnen om 19 uur. Koor: zie Bladmuziek koor voor downloads en meer informatie. Voor de orkestdeelnemers staan de downloads bij Bladmuziek orkest. Voor deze pagina moet worden ingelogd.