Zondag 20 november 2022

Geertekerk Utrecht – 19:30 tot 20:30 uur
Weihnachts-Oratorium delen 1, 2, 3 – BWV 248
Inleider: Emanuel Overbeeke
Dirigent: Gerrit Maas

Op zondag 20 november om 19:30 uur voeren we de eerste drie delen uit het Weihnachts-Oratorium van Bach uit. De solisten zijn: Esther Kouwenhoven (sopraan), Iris Bouwman (alt) en Joep van Geffen (bas). Muzikale leiding is in handen van Gerrit Maas. Emanuel Overbeeke verzorgt de inleiding.

Toegang vrij, collecte bij de uitgang
De kosten van onze maandelijkse cantate-uitvoeringen zijn hoog. We vragen geen entreegeld, maar uw bijdrage aan de collecte na afloop stellen wij zeer op prijs. Richtbedrag is €12,50 of anders wat naar uw draagkracht mogelijk is. U kunt uw bijdrage in de vioolkisten bij de uitgang doen, of overmaken naar rekeningnummer NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten. Alvast hartelijk dank!

Voor koor- en orkestdeelnemers
De repetities op vrijdag 18 en zaterdag 19 november zijn in Parnassos. Voor het koor staan de downloads en meer informatie over de repeptities bij Bladmuziek koor. De downloads van de partijen voor het orkest staan klaar op Bladmuziek orkest. Voor deze pagina moet worden ingelogd.