Zondag 2 oktober 2022

Geertekerk Utrecht – 19:30 tot 20:30 uur
Bachcantate: Es erhub sich ein Streit – BWV 19
Inleider:
Dirigent: Gerrit Maas


Op zondag 2 oktober voeren we cantate BWV 19 uit ‘Es erhub sich ein Streit’. De solisten zijn: …………… inleiding wordt verzorgd door ……… Muzikale leiding is in handen van Gerrit Maas. Een toelichting op cantate 19 vindt u op de website van Eduard van Hengel.

Toegang vrij, collecte bij de uitgang
De kosten van onze maandelijkse cantate-uitvoeringen zijn hoog. We vragen geen entreegeld, maar uw bijdrage aan de collecte na afloop stellen wij zeer op prijs. Richtbedrag is €12,50 of anders wat naar uw draagkracht mogelijk is. U kunt uw bijdrage in de vioolkisten bij de uitgang doen, of overmaken naar rekeningnummer NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten. Alvast hartelijk dank!

Voor koor- en orkestdeelnemers
De repetitie op vrijdag 30 september is in Parnassos en begint om 19 uur. Voor het koor staan de downloads en meer informatie over de repeptitie bij Bladmuziek koor. De downloads van de partijen voor het orkest staan klaar op Bladmuziek orkest. Voor deze pagina moet worden ingelogd.