Zondag 13 september 2020

Geertekerk Utrecht – 19:30 tot 20:30 uur
Bachcantate: Lobe den Herrn, meine Seele – BWV 69a
Inleider: Wim Faas
Dirigent: Gerrit Maas

Na de goed ontvangen opname vanuit de Geertekerk van cantate 165 ‘O heiliges Geist-und Wasserbad’ begin juli, vindt er op 13 september eindelijk weer een min of meer gewone uitvoering plaats. Min of meer, want het aantal koor-en orkestdeelnemers is beperkt, en hetzelfde geldt voor de bezoekers.

De vreugde over dit nieuwe begin van de Bachcantates Utrecht, spat van de cantate af die voor deze zondag is gekozen, ‘Lobe den Herrn, meine Seele’ (BWV 69a). Gods lof wordt op uitbundige wijze bezongen, en de musici doen niet voor de zangers onder. Met drie hobo’s, blokfluit, fagot en drie trompetten en pauken wordt het feestelijke aspect benadrukt.

Bij zoveel feestelijkheid zou je bijna vergeten dat Bach deze cantate schreef voor een zondag in een ‘feestloze’ periode. Een dergelijk groot aantal trompetten was ongebruikelijk voor die periode van het kerkelijk jaar. Over de mogelijke reden van zoveel trompetgeschal, en over nog veel meer, schrijft Eduard van Hengel op zijn website.

Koor en het orkest staan onder leiding van Gerrit Maas. Als solisten werken mee Zoë Eekhof (sopraan), Hester Westra (alt), Jasper Dijkstra (tenor) en Coert van den Berg (bas). De cantate wordt ingeleid door Wim Faas, die als auteur van ‘Dansen met Bach’ zeer goed raad zal weten met deze feestelijke muziek.

Aanmelden bezoekers verplicht
We willen graag publiek uitnodigen voor deze uitvoering, maar in de huidige situatie is het aantal bezoekers beperkt, en is een aanmelding vooraf verplicht. Het aantal zitplaatsen per uitvoering is voor het publiek beperkt tot 40 personen en toegang tot de Geertekerk is uitsluitend mogelijk met een reservering.

Met dit formulier kunt zich aanmelden voor een zitplaats bij de uitvoeringen van de Bachcantates Utrecht in de Geertekerk. Als er meer aanmeldingen zijn dan plekken, wordt een wachtlijst aangelegd. Wij vragen u daarom dringend om u op tijd af te melden, bijvoorbeeld als er sprake is van gezondheidsklachten voor u of iemand in uw huishouden, zodat iemand anders in uw plaats de uitvoering kan bijwonen. Voor een volledig overzicht van de richtlijnen op 13 september verwijzen wij u naar het aanmeldformulier. Op dit moment zijn zowel de reserveringen als de wachtlijst volgeboekt.

Toegang vrij, collecte bij de uitgang
De kosten van onze maandelijkse cantate-uitvoeringen zijn hoog. We vragen geen entreegeld, maar uw bijdrage aan de collecte na afloop stellen wij zeer op prijs. Richtbedrag is €12,50, of anders wat naar uw draagkracht mogelijk is. U kunt uw bijdrage in de vioolkisten bij de uitgang doen, of overmaken naar rekeningnummer NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten. Alvast hartelijk dank!

Voor koor- en orkestdeelnemers
De geplaatste koor- en orkestdeelnemers ontvangen tevoren uitgebreide informatie per mail over de gang van zaken op vrijdag 11 september en zondag 13 september van koorcoördinator Joke Veldheer en van orkestcoördinator Jan Prins. Zie Bladmuziek koor voor aanmelden koordeelnemers, downloads bladmuziek en midi-files. De downloads van de partijen voor het orkest staan klaar op Bladmuziek orkest. Voor deze pagina is een inlog vereist.