Zondag 11 september 2022

Geertekerk Utrecht – 19:30 tot 20:30 uur
Bachcantate: Es ist das Heil uns kommen her – BWV 9
Extra werk: première Utrecht Magnificat – Monique Krüs

Inleider:
Dirigent: Gerrit Maas


Op zondag 11 september om 19:30 uur openen we het nieuwe seizoen Bachcantates in de Geertekerk extra feestelijk. Naast cantate 9 ‘Es ist das Heil uns kommen her’, voeren we samen met Kathedrale Koor Utrecht het Utrecht Magnificat uit. Monique Krüs heeft dit stuk speciaal geschreven in opdracht van de Gemeente Utrecht voor het jubileum 900 jaar Utrecht. In het kader van ons eigen lustrumjaar heeft Bachcantates Utrecht de eer gekregen om het stuk als eerste uit te voeren.

De solsiten zijn: ……. De inleiding wordt verzorgd door …… Muzikale leiding is in handen van Gerrit Maas. Zie onze Nieuwsbrief van ………… voor een toelichting op de solisten en de inleider.

Toegang vrij, collecte bij de uitgang
De kosten van onze maandelijkse cantate-uitvoeringen zijn hoog. We vragen geen entreegeld, maar uw bijdrage aan de collecte na afloop stellen wij zeer op prijs. Richtbedrag is €12,50 of anders wat naar uw draagkracht mogelijk is. U kunt uw bijdrage in de vioolkisten bij de uitgang doen, of overmaken naar rekeningnummer NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten. Alvast hartelijk dank!

Voor koor- en orkestdeelnemers
De geplaatste koor- en orkestdeelnemers ontvangen tevoren uitgebreide informatie per mail over de gang van zaken op de zaterdagen 3 en 10 september voor de repetities van het Utrecht Magnificat. De reguliere cantaterepetitie is op vrijdag 9 september. Zie Bladmuziek koor voor informatie over aanmelden, bladmuziek, midi-files en online-repetities. De downloads van de partijen voor het orkest staan klaar op Bladmuziek orkest. Voor deze pagina moet worden ingelogd.