Zondag 11 september 2022

Bachcantate en Utrecht Magnificat

Geertekerk Utrecht – 19:30 tot 20:45 uur
Bachcantate: Es ist das Heil uns kommen her – BWV 9

Extra werk: première Utrecht Magnificat van Monique Krüs
Dirigenten: Gerrit Maas (Utrecht Magnificat) en Hester Westra (Bachcantate)
Inleider: Jan van Aller

Op zondag 11 september om 19:30 uur openen we het nieuwe seizoen Bachcantates in de Geertekerk extra feestelijk. Naast cantate 9 ‘Es ist das Heil uns kommen her’, voeren we samen met het Kathedrale Koor Utrecht (KKU) het Utrecht Magnificat uit. Monique Krüs heeft dit stuk gecomponeerd ter gelegenheid van ons lustrum en van het Utrecht 900-feest. Bachcantates Utrecht heeft de eer gekregen om het stuk als eerste uit te voeren. Vaste dirigent van het KKU Hester Westra zal deze zondag de Bachcantate dirigeren. Jan van Aller verzorgt de inleiding. Onder leiding van Gerrit Maas wordt het Utrecht Magnificat uitgevoerd.

De solisten zijn: Esther Kouwenhoven, sopraan (ook het Magnificat), Merel van Schie, alt (ook het Magnificat), Alejandro Barrientos Rupérez, tenor en Gerrit Maas, bas.

Toegang vrij, collecte bij de uitgang
De kosten van onze maandelijkse cantate-uitvoeringen zijn hoog. We vragen geen entreegeld, maar uw bijdrage aan de collecte na afloop stellen wij zeer op prijs. Richtbedrag is €12,50 of anders wat naar uw draagkracht mogelijk is. U kunt uw bijdrage in de vioolkisten bij de uitgang doen, of overmaken naar rekeningnummer NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten. Alvast hartelijk dank!

Voor koor- en orkestdeelnemers
De geplaatste koor- en orkestdeelnemers ontvangen tevoren uitgebreide informatie per mail over de gang van zaken op de zaterdagen 3 en 10 september voor de repetities van het Utrecht Magnificat. De reguliere cantaterepetitie is op vrijdag 9 september. Zie Bladmuziek koor voor informatie over bladmuziek, midi-files en online-repetities. De downloads van de partijen voor het orkest staan klaar op Bladmuziek orkest. Voor deze pagina moet worden ingelogd.