Zondag 1 november 2020 – AFGELAST

Geertekerk Utrecht – 19:30 tot 20:30 uur
Bachcantate: Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben – BWV 109
Inleider: Jan van Aller

Dirigent: Gerrit Maas

Op zondag 1 november zouden we in de Geertekerk cantate 109 uitvoeren: ‘Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben’. Door de aangescherpte corona-maatregelen hebben we deze uitvoering moeten afzeggen.

Bach was nog geen half jaar cantor in Leipzig toen hij de cantate ‘Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben’ (BWV 109) schreef. Op 17 oktober 1723 werd zij voor het eerst uitgevoerd. Wie de tekstdichter ook was, hij of zij heeft ruim gebruik gemaakt van bijbelse citaten. Dit wordt direct al duidelijk in het openingskoor, dat uit slechts zeven woorden bestaat, ’Ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp!’ De overgang van twijfel naar geloof begint bij het recitatief van de alt om in het koraal uit te monden in een vast vertrouwen. De vorm die Bach voor deze cantate koos zien we vaker bij hem terug, namelijk koor (bijbeltekst)-recitatief-aria-recitatief-aria-koraal. Zoals in alle cantates uit Leipzig zijn het inleidend koor en het koraal de pijlers waarop de cantate rust. Wie meer wil weten kan terecht op de website van Eduard van Hengel.

De solisten zijn: Luise Kimm (alt) en Joost van der Linden (tenor). Koor en orkest staan onder leiding van Gerrit Maas. De cantate wordt ingeleid door Jan van Aller, geestelijk verzorger bij de politie in Haarlem.

Toegang is vrij, collecte bij de uitgang
De kosten van onze maandelijkse cantate-uitvoeringen zijn hoog. Wij vragen geen entreegeld, maar stellen uw bijdrage aan de collecte na afloop zeer op prijs. Richtbedrag is €12,50 of anders wat naar uw draagkracht mogelijk is.