Nieuwsbrief van 10 januari 2021

Plannen voor het nieuwe jaar

Beste vrienden van de Bachcantates,
Bij het afsluiten van de boekhouding over 2020 werd ik getroffen door de manier waarop onze achterban ons vorig jaar gesteund heeft. In maart vroegen we steun om de financiële consequenties van de lockdown voor solisten en dirigent te kunnen beperken, en in september verstuurden we onze gewone donateursbrief. In beide gevallen was de respons hartverwarmend. Dit maakte het mogelijk om uit een speciaal ‘coronapotje’ de ergste klappen voor solisten en dirigent op te vangen, en, wanneer de corona-maatregelen dat ook maar een beetje toestonden, een cantate-uitvoering op kleinere schaal te organiseren, zoals in september en in december gebeurde. Via deze Nieuwsbrief hebben we jullie steeds op de hoogte gehouden van deze pogingen om de Bachcantates in de lucht te houden. Langs deze weg willen we jullie enorm bedanken voor deze niet aflatende steun.

Dat maakt het ook mogelijk plannen voor het nieuwe jaar te maken, zodat we er helemaal klaar voor zijn als de corona-maatregelen versoepeld worden. We willen het nieuwe seizoen dan beginnen met BWV 21. Gerrit vertelt in dit filmpje waarom we daarvoor gekozen hebben en hoe we dit aanpakken. Wanneer we de cantate gaan uitvoeren is nog onzeker, maar dat we het gaan doen, staat vast. We hopen dan natuurlijk dat iedereen er weer bij kan zijn. Voor menig lid van koor, orkest en publiek, is het een moeilijk jaar (geweest), het virus heeft ook onder onze gelederen toegeslagen en het herstel daarvan kost vaak enorm veel tijd. We hebben de maandelijkse cantate allemaal vreselijk gemist! En nog steeds. Overigens staat de masterclass van Johannette Zomer nog steeds gepland voor 10 april, maar deze zal misschien nog verschoven moeten worden.

Nog een heel persoonlijke noot ter afsluiting. Voor mijn collega’s heb ik tijdens de eerste coronagolf een dagelijkse blog bijgehouden waarin ik schreef over alles wat me bezighield. Bach kwam daarbij natuurlijk ook af en toe langs. Een blog gaat over de vraag hoe erg een jaar is zonder de Mattheus Passie, een andere over de mooiste noten uit de muziekgeschiedenis (die toevallig ook van Bach zijn), enzovoorts. Het is geschreven voor een klein publiek, maar met jullie wil ik ze wel delen: Blog during Corona, vooral de nummers 4, 11, 18, 23 en 36 gaan over muziek.

Mede namens het bestuur wens ik u een heel goed en muzikaal 2021.

Tot spoedig!

Jan Luiten van Zanden
Penningmeester Bachcantates Utrecht