Nieuwsbrief van 18 november 2020

Muzikale groet in coronatijd
met uitzicht op ‘wanneer we weer mogen’
“Een koor is zoveel meer dan zingen. Een koor verbindt, het is een sociale omgeving.” De zangers die meedoen aan de uitvoeringen van de Bachcantates zullen deze uitspraak van Daphne Wassink, voorzitter van Koornetwerk Nederland, naar alle waarschijnlijkheid beamen. Zoals ook de orkestleden het samen musiceren als een verbindende kracht zullen ervaren. Maar niet alleen musici en zangers voelen zich verbonden met de Bachcantates, ook de donateurs hebben met hun gulle gaven blijk gegeven van hun verbondenheid. Het bestuur wil iedereen daarvoor dan ook heel hartelijk bedanken. Mede dankzij de geldelijke steun kunnen we de toekomst met meer vertrouwen tegemoetzien en is er een gezonde financiële basis om plannen te maken.

Want ja, we blijven plannen maken, corona of niet. Zo heeft onze dirigent Gerrit Maas enkele cantates uitgezocht die we kunnen gaan uitvoeren zodra dit weer mogelijk is. In de wandelgangen de ‘we-mogen-weer!-cantate’ genoemd. Dit project zal bestaan uit virtuele repetities die uitmonden in een echte uitvoering wanneer we weer mogen. Maar daarbij blijft het niet. Gerrit Maas is in samenwerking met het bestuur op zoek naar nog andere manieren om samen te zingen en musiceren.

Zo gauw de plannen concrete vorm aannemen, wordt u daarvan op de hoogte gebracht.