De Stichting Utrechtse Bachcantatediensten dekt de kosten van elk cantateproject door opbrengsten van collectes, giften van donateurs en subsidie van de Gemeente Utrecht.

Voor minimaal € 12,- per jaar bent u donateur van onze Stichting. Uw bijdrage zien wij graag tegemoet op rekeningnummer IBAN:NL37INGB0000101301 t.n.v. Stichting Utrechtse Bachcantatediensten te Utrecht, onder vermelding van 'donatie 2015', uw naam en adres. U kunt ook met onderstaand inschrijfformulier kenbaar maken dat u een donatie wilt doen. U krijgt dan automatisch elk jaar in mei een brief of een e-mailbericht ter herinnering toegestuurd. De inschrijving is geheel vrijblijvend.

Fiscale informatie ANBI

De Stichting Utrechtse Bachcantatediensten is sinds april 2009 een erkende ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling). Door de verlenging van de Geefwet mag u uw gift voor 125% aftrekken bij de fiscus wanneer u aan de drempel- en maximumwaarden voor giften voldoet. Met andere woorden: omdat de belastingdienst via een grotere aftrek meebetaalt kunt u fors meer doneren zonder dat u dat netto meer kost!

Als u bereid bent gedurende vijf jaar elk jaar een gift te doneren, kunt u een ‘Overeenkomst Periodieke Gift in Geld’ met ons sluiten, conform het model dat door de belastingdienst is voorgesteld: document Belastingdienst (pdf).

U komt dan ook zonder het overschrijden van een drempel in aanmerking voor belastingaftrek, zie: Belastingdienst (voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften). Stuur in dit geval de ondertekende concept-overeenkomsten naar de penningmeester: J.L. van Zanden, Kemal Ataturkstraat 96, 3573 PB Utrecht, en u ontvangt de ondertekende overeenkomst retour.

Financiële verantwoording en verslag

In de documenten, die u hieronder als pdf kunt downloaden, vindt u de Financiële verantwoording en het Beleidsplan met verslag van de Stichting Utrechtse Bachcantatediensten over de jaren 2013 en 2014.
Financiële verantwoording en Beleidsplan

Inschrijfformulier
 1. Naam en adres donateur

 2. Naam*
  U bent vergeten uw naam in te vullen.
 3. Geslacht*
  U bent vergeten man of vrouw te selecteren.
 4. Straat + huisnr.*
  U bent vergeten uw adres in te vullen.
 5. Postcode*
  U bent vergeten de postcode in te vullen
 6. Plaats*
  U bent vergeten de plaats in te vullen.
 7. Telefoon
 8. Mobiele nummer
  Invalid Input
 9. E-mail*
  U bent vergeten een e-mailadres in te vullen.
 10. Ik ontvang graag jaarlijks

 11. Vragen of opmerkingen
  Invalid Input
 12. U krijgt direct na verzending van dit formulier een automatische verzendbevestiging van deze inschrijving per e-mail.
 13. De vragen met een * zijn verplicht.