Al bijna 50 jaar kunt u elke eerste zondag van de maand, behalve in juli en augustus, om 19.30 uur luisteren naar een Bachcantate in de Geertekerk in Utrecht. U wordt ook uitgenodigd het slotkoraal mee te zingen. Voor het begin van dienst wordt het slotkoraal met het publiek vierstemmig ingestudeerd. Voor wie zich thuis alvast wil voorbereiden, bieden we bij elke cantate begeleidingsbestandjes aan. De link naar deze zogenaamde midi-files vindt u in een artikel op de startpagina van deze website.

Dan volgt er een inleiding over tekst en muziek, waarna de cantate wordt uitgevoerd. Na afloop van de cantatedienst is koffie, thee, folders en affiches verkrijgbaar. Ook kunt u bladmuziek voor het koor van de volgende cantate kopen. Aangezien de Stichting Utrechtse Bachcantatedienten afhankelijk is van gemeentesubsidie en uw gulle gaven, is er een collecte bij de uitgang na afloop van de uitvoering.

201109uitv

Nieuwsbrief

Ongeveer twee weken voor elke cantate sturen wij een digitale Nieuwsbrief over de eerstvolgende cantatedienst. Staat u nog niet in ons adressenbestand dan kunt u zich rechtsboven op deze website aanmelden met uw naam en e-mailadres. Afmelden gaat heel gemakkelijk via een klik op de link in de nieuwsbrief zelf. 

Koor en orkest

Aan het koor mag een ieder meedoen die graag zingt en muziek kan lezen. Het orkest bestaat uit goed geschoolde en geoefende amateurs. Lees verder bij Meedoen.

Dirigenten

De dirigenten die in het verleden de Bachcantates hebben geleid zijn o.a. Wouter van Haaften, Bob Brouwer, Jaap Hillen, Jos van Veldhoven, Jos Vermunt, Marijke van Klaveren en Johan Rooze die op 2 december 2007 na ruim 12½ jaar afscheid heeft genomen. Zijn opvolger Gijs Leenaars heeft op 22 juni 2012 na 4 jaar officieel afscheid genomen van de UBCD. Tijdens afwezigheid van Gijs door een blessure zijn Gerrit Maas en Roel Vogel in 2011 en 2012 vaste invallers geweest. Sinds 1 januari 2013 is er weer een eenhoofdige artistieke leiding en leidt Gerrit Maas als vaste dirigent de Bachcantatediensten. Bij afwezigeid wordt hij vervangen door een van onze invallers. Zie ook Agenda voor informatie over programma, dirigent en solisten.

koorrep 8

foto: © Sjaak Ramakers

Solisten

De solisten die optreden zijn in principe aankomend en net afgestudeerde beroepszangers. De Stichting biedt hen een podium om solistische ervaring op te doen.

Programmering

Voor de keuze van de uit te voeren cantates houden wij in principe het kerkelijk jaar aan. Soms wordt het programma uitgebreid met een extra koor- of orkestwerk of een solistisch werk, afhankelijk van de lengte van de cantate. Cantates die in de zomermaanden juli en augustus vallen (dan zijn er geen cantatediensten) worden af en toe toch geprogrammeerd, omdat ze anders nooit aan bod zouden komen. Zie ook Programma.